Новини Икономически годишник на регион Стара Загора, 2014 Актуални проекти на ТПП – Стара Загора


Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната и въвеждане на извънредните мерки за спиране на разпространението на вируса COVID-19, Търговско-промишлена палата - Стара Загора Ви предоставя информация за възможността всички предоставяни услуги да се заявяват и ползват по електронен път или дистанционно.

I. За дейности предоставяни от Търговски регистър и членство да се заявяват и ползват по електронен път и дистанционно по следния начин:

1. За издаване на сертификати за произход, заверка инвойс и заверка подпис:

  • Изпращайте всички документи на имейл office@chambersz.com, като посочите телефон за връзка
  • Наш служител ще се свърже с вас за одобрение на подадените документи и уговаряне на получаването на заверените документи.

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА ДРУГИТЕ УСЛУГИ

Актуални проекти на ТПП – Стара Загора

Печат
Събота, 22 март 2014 г., 13:23
Размер на буквите

EYE ENGAGED
Erasmus за стартиращо предприемачество

Еразъм за стартиращо предприемачество е програма за обмен на Европейския съюз, която предоставя възможност на предприемачи, които възнамеряват да стартират бизнес или имат новосъздадена фирма, да се учат от опита на други малки фирми, развиващи се в страните членки на Европейския съюз.
Обменът на опит се осъществява по време на стажуване в приемащи фирми, при което младите предприемачи ще придобият умения в управление на малък бизнес. Ползите за приемащите фирми са възможността да научат за нови идеи в бранша, възможността за бизнес коопериране и за проучване на нови пазари.
През 2013 и 2014 г. Търговско-промишлена палата – Стара Загора, заедно с партньори от Литва и Италия, предоставя възможност на 12 начинаещи предприемачи с нови идеи за стартиране на бизнес или такива, управляващи новосъздадени фирми преди по-малко от три години, да стажуват в успешни малки европейски фирми с цел добиване на опит. Ще бъде предоставена възможност и на 12 фирми от Старозагорския регион да приемат млади предприемачи от европейски страни, участващи в Еразъм схемата за обмен.

IMOSHION
Подобряване на здравето и безопасността при работа в европейските МСП чрез софтуер за симулация на виртуална реалност

Търговско-промишлена палата – Стара Загора е партньор в 3-годишния проект IMOSHION, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 – 2013). Целта на проекта е разработване на специализиран софтуер за управление на обученията по здраве и безопасност при работа.
Софтуерът представлява 4 независими модула, които могат да работят като интегрирана система за обучение по ЗБР или да се използват самостоятелно. Софтуерните модули се разработват от университетите в Нотингам и Щутгарт, френската високотехнологична компания MASA, холандската TNO Иновации за живота и германския Институт за Индустриално инженерство Fraunhofer IAO.
В тестовата фаза на софтуера участват NEuropa (Испания), НПО за изследвания и иновации, координатор на проекта, иновационният център VDC (Германия) и ТПП – Стара Загора. Ролята на бизнес организациите е създаване на панел от фирми, които да тестват софтуера на всеки етап от разработването и да дават мнение и препоръки за усъвършенстването му. Палатата привлече в тестовата фаза 20 фирми от Старозагорска област, на които софтуерът ще бъде предоставен безвъзмездно в началото на 2014 г.

DOOA
Развитие на мрежа за приключенски туризъм на открито в региони на Черноморския басейн

Проектът се изпълнява през 2014 г. с финансовата подкрепа на Черноморската програма за сътрудничество в партньорство между осем организации от България, Грузия, Молдова, Румъния и Турция.
Общата цел на проекта е да допринесе за устойчивото икономическо и социално развитие в региона на Черно море, чрез оценка на природното, историческото и културното богатство и укрепване на капацитета за управление на туристически продукти.
Конкретните цели са:
•    Да се определят възможностите и пречките в развитието на туристическия сектор, за да се постигне устойчиво икономическо развитие в региона
•    Да се разработи стратегия за устойчив приключенски туризма и план за действие за региона
•    Да се повиши управленският капацитет на местните институции, туристическите оператори и малките предприятия, работещи в областта
•    Да се популяризира приключенският туризъм като средство за устойчиво икономическо развитие и стимулиране на бизнес сътрудничество.

Enterprise Europe Network
Европейска мрежа в подкрепа на предприемачеството

Търговско-промишлена палата – Стара Загора е част от най-голямата европейска бизнес мрежа Enterprise Europe Network (Европейска мрежа за предприятия). Проектът е основният инструмент на Европейската комисия за повишаване на конкурентоспособността на бизнеса и се съфинансира от Главна дирекция „Предприятия и индустрия“ на Европейската комисия.
Дейностите на Enterprise Europe Network са насочени към малките и средните предприятия чрез подпомагане на бизнес коопериране и развитие на иновативност.
Мрежата е създадена през 2008 г. и днес предоставя интегрирани бизнес и иновационни услуги в 54 страни в цял свят. В мрежата работят близо 600 организации.
Чрез мрежата предприемачите получават широк кръг интегрирани услуги:
•    Информация и обучения по теми, свързани с международния бизнес и иновации
•    Услуги за намиране на партньори и бизнес коопериране
•    Услуги за трансфер на иновации
•    Услуги за достъп до европейско финансиране
•    Участие в обществени консултации във връзка с европейските политики, касаещи бизнеса.

INVITE

Инициативата INVITE има за цел да повиши популярността на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса сред бизнес организации и техните целеви групи – малки и средни предприятия в Старозагорска, Габровска и Хасковска област. В рамките на проекта Центърът на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса в Стара Загора ще установи партньорски отношения с 30 регионални бизнес организации от Старозагорска, Габровска и Хасковска област, и ще организира съвместна презентация в тези региони за представяне на услугите на мрежата пред 75 местни фирми. Проектът се изпълнява от екип на Европейския информационен и иновационен център към Търговско-промишлена палата – Стара Загора през 2014 г.

 

Икономически годишник 2014 pdf
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |