Новини Икономически годишник на регион Стара Загора, 2014 Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора


Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната и въвеждане на извънредните мерки за спиране на разпространението на вируса COVID-19, Търговско-промишлена палата - Стара Загора Ви предоставя информация за възможността всички предоставяни услуги да се заявяват и ползват по електронен път или дистанционно.

I. За дейности предоставяни от Търговски регистър и членство да се заявяват и ползват по електронен път и дистанционно по следния начин:

1. За издаване на сертификати за произход, заверка инвойс и заверка подпис:

  • Изпращайте всички документи на имейл office@chambersz.com, като посочите телефон за връзка
  • Наш служител ще се свърже с вас за одобрение на подадените документи и уговаряне на получаването на заверените документи.

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА ДРУГИТЕ УСЛУГИ

Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора

Печат
Събота, 22 март 2014 г., 13:02
Размер на буквите

Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора  (АРИР) е неправителствена организация в обществена полза.

Основните цели на АРИР са:

  • Подкрепа на местните власти в дейността им за устойчиво местно развитие и създаване на благоприятна бизнес среда;
  • Насърчаване и подпомагане развитието на предприемачеството и малкия и средния бизнес;
  • Популяризиране на региона и привличане на национални и чужди инвестиции.

Агенция за регионално икономическо развитие работи  от 1995 г. в подкрепа на бизнеса и общините за местно и регионално развитие.  През това време е реализирала успешно над 55 проекта, финансирани както по различни европейски програми и други донори, така и от местните власти и бизнеса. АРИР се наложи в регион Стара Загора като една от организациите с най-богат опит и експертен капацитет в разработване и управление на проекти в подкрепа на местните общности и бизнеса, а също и  индивидуални проекти на МСП.  Партньорството с организации и институции и екипният подход в работата са другата причина за успехите на сдружението.
АРИР подкрепя местните власти от региона като работи както по проблемите на стратегическото и оперативно планиране на местното развитие като цяло или в определени сектори, така при подготовката и реализацията на проекти, финансирани от Европейската комисия и други източници.

Изграденият по партньорски проект Регио-нален център за насърчаване на инвестициите (invest-stara-zagora.szeda.eu) продължава своята успешна работа и след приключване на финансирането му по програма ФАР 2004.   
От 2010 г. екипът на АРИР си сътрудничи с FDi   Intelligence – главна дирекция на  Financial Times Ltd, специализирана в области, свързани с преките чужди инвестиции и насърчаването им. В същата година гр. Стара Загора беше представен от АРИР в конкурса „Градове и региони на бъдещето 2010/11”. Като резултат градът е класиран в челната тройка на 2 категории в конкурса „Първите 5 FDi града за привличане на преки чужди инвестиции в Източна Европа” и „Първите 5 FDi микро-градове за привличане на преки чужди инвестиции в Европа”. (Категорията мик-роградове включва тези, с население под 250 000 жители).  Наградите бяха получени на специална церемония в Majestic Barričre Hotel в Кан, Франция.

През 2013 г. АРИР представи регион Стара Загора в конкурса. Област Стара Загора е класирана на второ място в две категории в конкурса „Градове и региони на бъдещето 2014/15”: в категорията „Първите 10 fDi региона като цяло – Ефективност на разходите” и в категорията „Първите 10 fDi малки региони – Ефективност на разходите”. Регионът ни е класиран на 10 позиция в категрията: „Първите 10 fDi Стратегически региони”.

АРИР работи активно с малките и средни предприятия от региона за повишаване на тяхната конкурентоспособност и утвърждаване на пазара чрез иновации, развитие на човешките ресурси и инвестиции. В тази област Агенцията предоставя консултации при разработване на проектни предложения за финансиране по оперативни програми  Развитие на човешките ресурси и Иновации и конкурентоспособност, Програмата за развитие на селските райони, както и от други източници.  Опитният екип притежава необходимата квалификация да оказва техническа помощ и при управление и изпълнение на вече финансирани проекти.
АРИР отново е одобрена за приемна структура на информационния център от мрежата EUROPE DIRECT за периода 20013 – 2017 г., след участие в конкурс на Европейската комисия, DG COMM.  По този начин сдружението ще продължи дейността си и като един от 500 центрове на мрежата в Обединена Европа. Целта на проекта е да бъдат създадени условия за лесен достъп на студенти, предприемачи, интелектуалци, земеделци, местни власти от Старозагорски регион до актуална и разбираема информация за всички сфери на дейност на Европейския съюз, касаещи ежедневието на гражданите, и да бъде установен активен диалог, насърчаващ гражданското участие.

Стара Загора  6000
ул. Генерал Столетов 127
тел. 042 60 50 07, тел./факс 042 63  80 75
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
www.szeda.eu 

Икономически годишник 2014 pdf
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |