Новини Икономически годишник на регион Стара Загора, 2014 Регионален академичен център Стара Загора


Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната и въвеждане на извънредните мерки за спиране на разпространението на вируса COVID-19, Търговско-промишлена палата - Стара Загора Ви предоставя информация за възможността всички предоставяни услуги да се заявяват и ползват по електронен път или дистанционно.

I. За дейности предоставяни от Търговски регистър и членство да се заявяват и ползват по електронен път и дистанционно по следния начин:

1. За издаване на сертификати за произход, заверка инвойс и заверка подпис:

  • Изпращайте всички документи на имейл office@chambersz.com, като посочите телефон за връзка
  • Наш служител ще се свърже с вас за одобрение на подадените документи и уговаряне на получаването на заверените документи.

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА ДРУГИТЕ УСЛУГИ

Регионален академичен център Стара Загора

Печат
Събота, 22 март 2014 г., 12:58
Размер на буквите

Регионалният академичен център (РАЦ) Стара Загора се сформира през септември 2013 г. Той е част от Национална мрежа от регионални академични центрове, създадени по инициатива на Българската академия на науките (БАН) за прагматизиране на науката и за повишаване на конкурентоспособността на регионалната и националната икономика. Основната цел на РАЦ Стара Загора е да съдейства за широко, пълноценно и ефективно сътрудничество и интеграция между институтите на БАН и техните подразделения, Тракийски университет Стара Загора, другите регионални научни звена, образователната инфраструктура, регионалната и местна власт, гражданския сектор и иновативния бизнес от Старозагорския регион и за съкращаване на пътя на научните разработки до тяхната практическа реализация.

Учредяването на Центъра в Стара Загора е предшествано от подписване на меморандум за сътрудничество между кмета на Стара Загора Живко Тодоров и председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров. Учредители на РАЦ Стара Загора станаха 41 представители на регионалните научни институции, неправителствени организации и предприемачи, чиито фирми развиват иновативен бизнес. Като колективен член към Центъра се присъедини и Общественият консултативен съвет към Областния управител на Стара Загора.
През 2013 г. мрежата от регионални академични центрове проведе множество работни срещи и семинари в различни градове на страната. Акцент беше поставен върху възможността научният потенциал на БАН и на регионалните научни звена да се използва прагматично при въвеждането на иновации в българските предприятия, с цел да се подобри тяхната ефективност. Чрез академичните центрове научната общност на България се обръща към проблемите на предприемачите и на цялото общество, с готовност с обединени усилия да се търсят решения.

Сред важните форуми беше националната кръгла маса „Университетите и бизнесът“, проведена в Стара Загора с активното участие на Регионален академичен център.

Регионалните академични центрове участваха активно в обсъждането на проектодокумента Възгледи за основните национални цели и устойчиво развитие на България, разработен от БАН. Той съдържа пакет от национални цели и приоритети, които ще бъдат предложени за широко публично обсъждане и за постигане на национален консенсус по тях, което е важна предпоставка за обединението и за устойчивото развитие на нацията.

За първи координатор на РАЦ Стара Загора е избран председателят на Търговско-промишлена палата Олег Стоилов, а за зам.-координатор – доц. д-р Алексей Стоев, ръководител на филиала в Стара Загора на ИКИТ при БАН. През първите месеци след създаването си РАЦ Стара Загора проведе няколко работни срещи, на които предприемачи поставиха свои проблеми и се запознаха с потенциала на научните звена в БАН и на регионалната научна инфраструктура. Бяха представени и няколко центъра за технологичен трансфер в различни сектори.

Икономически годишник 2014 pdf

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |