Новини Икономически годишник на регион Стара Загора, 2014 Грижа за безопасността и здравето на работниците


Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната и въвеждане на извънредните мерки за спиране на разпространението на вируса COVID-19, Търговско-промишлена палата - Стара Загора Ви предоставя информация за възможността всички предоставяни услуги да се заявяват и ползват по електронен път или дистанционно.

I. За дейности предоставяни от Търговски регистър и членство да се заявяват и ползват по електронен път и дистанционно по следния начин:

1. За издаване на сертификати за произход, заверка инвойс и заверка подпис:

  • Изпращайте всички документи на имейл office@chambersz.com, като посочите телефон за връзка
  • Наш служител ще се свърже с вас за одобрение на подадените документи и уговаряне на получаването на заверените документи.

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА ДРУГИТЕ УСЛУГИ

Грижа за безопасността и здравето на работниците

Печат
Събота, 22 март 2014 г., 12:47
Размер на буквите

Търговско-промишлена палата – Стара Загора съдейства на бизнеса от региона в процеса за осигуряване на безопасни условия на труд и покриване на нормативните изисквания. По инициатива на Палатата и на регионалните институции, контролиращи трудовата безопасност, през 2008 г. е учреден клуб „Здраве и безопасност“. Членовете му обединиха усилията си, за да съдействат на работодателите от Старозагорския регион за подобряване на здравословни и безопасни условия на труд във всяко предприятие, намаляване на професионалните заболявания, предотвратяване на трудови злополуки и промишлени аварии и повишаване на производителността на труда.
Клубът в Стара Загора връчва годишни регионални награди на предприятия, които имат отлични показатели и са доказали добри практики в областта на трудовата безопасност. Основният критерий за класирането на фирмите е броят на работните дни без трудова злополука. През 2013 г. победители по този показател са предприятието за производство на чугунени отливки Прогрес АД и фирмата за изграждане на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи Ел Конрол ЕООД. За внедрени добри практики са отличени ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово и строителната компания Монтажинженеринг АД. Като отлични са оценени и условията на труд в ковашко-пресовия завод Пресков АД и във фирмата за изграждане на отоплителни и климатични инсталации Клас Бойчев ЕООД.

Периодично Търговско-промишлена палата – Стара Загора организира и провежда обучения за длъжностни лица по здраве и безопасност при работа, както и за вътрешни одитори на системи за управление на здраве и безопасност при работа в съответствие с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001.

Част от производствените предприятия от региона на Стара Загора се възползваха от оперативна програма Развитие на човешките ресурси и получиха финансиране за свои проекти, насочени към подобряване на безопасните и здравословни условия на труд.
Прогрес АД е предприятие от структурата на Холдинг Загора, което изпълни успешно едногодишния проект „Безопасен труд, здрави служители, висока производителност“. Чрез него се оптимизира организацията на трудовата дейност и се подобряват условията в цех „Чистачен“. Изградена е и локална аспирация, която чувствително намалява запрашеността и шума в цеха. Заедно с това работниците от предприятието получиха ново работно облекло с висока степен на защита.

През 2013 г. Прогрес АД – Стара Загора отбеляза 100 години от своето създаване. Днес фирмата е лидер на Балканския полуостров в сферата на производството на висококачествени технически и декоративни отливки от сив и сферографитен чугун. Заводът разполага с високотехнологични пещи. През 2013 г. за подобряване на енергийната им ефективност са инвестирани близо 3 млн. лева и разходът на енергия е намален с 24%. Внедрена е също и рециклираща инсталация за отработените леярски смеси. Над 50% от продукцията на Прогрес е предназначена за износ. Дружеството изпълнява поръчки на световноизвестни фирми като Bosch Rexroth Group, Danfoss, Interpump Hydraulics, Casappa и други. Работи много успешно и с българските фирми М+С Хидравлик и Капрони, които също се намират в региона на Стара Загора. Паралелно с разширяване на пазарите за детайлите, които имат приложение в машиностроенето, хидравликата и автомобилната индустрия, ръководството на Прогрес работи и за по-широкото географско позициониране на декоративните отливки – осветителни стълбове, градински пейки и чешми. И сега тези изделия на Прогрес се предлагат в Мароко, Саудитска Арабия, Русия, Украйна и други държави.

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 е сред компаниите, които провеждат множество инициативи, насочени към безопасни и здравословни условия на труд. Инициативата Safety Focus Day е въведена от ContourGlobal в началото на 2013 г. във всички нейни електроцентрали и обекти по света и се организира всяко тримесечие. Нейната задача е да подобрява показателите по безопасност на работното място, да повишава информираността на персонала и да развива културата по безопасност. Заедно с това в топлоелектрическата централа се отбелязва Световният ден за здраве и безопасност при работа (април), като мероприятията се фокусират върху превенцията на професионалните заболявания.
КонтурГлобал Марица Изток 3 се присъедини през 2013 г. към националната кампания за превенция на онкологичните заболявания „СПРИ и се прегледай“, стимулираща здравната профилактика и подобряването на качеството на живот.
Пред служителите и подизпълнителите на компанията беше представена и нововъведената система LOTO (съкр. от Lock Out. Tag Out., на български: Заключи. Обозначи.). Това е процедура за безопасност, която се прилага в индустрията, за да гарантира, че опасните машини са изключени правилно и няма да започнат да работят отново преди завършването на работата по поддръжка или обслужване.

Един от най-старите и най-големи производители на горещо ковани детайли в България, който се намира в Стара Загора, изпълнява проект „Подобряване условията на труд в Пресков АД и внедряване на BS OHSAS 18001:2007“. Дейностите приключват в края на август 2014 г. Ще се подобрят условията на труд в производствения корпус чрез реконструкция и модернизиране на осветлението на работните места. С модернизацията ще се постигне по-голяма осветеност, отговаряща на нормите. Ще се създадат условия за повишаване на производителността и това ще доведе до намаляване на предпоставките за трудови злополуки. На всички работници се осигурява специализирано работно облекло с висока степен на защита. В рамките на проекта се внедрява система за управление на здравословни безопасни  условия на труд в съответствие с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007.  

Стандард Профил България ЕАД провежда последователна политика, инвестирайки в подобряване на условията на труд и почивка. През 2011 г. дружеството внедри стандарта BS OHSAS 18001:2007 и през следващата година получи национална награда за дейността си в сферата на управление на човешките ресурси. През 2013 г. изпълни успешно проект „Подобряване на условията на труд в Стандард Профил България ЕАД“. Работниците получиха висококачествени защитни обувки и ръкавици. Подобриха се условията на труд и се повиши степента на безопасност при работа.

Заводът за производство на хляб и тестени изделия на Джела – НД ЕООД подобри условията за работа и повиши производителността на труда, също с европейско финансиране. Модернизирани са производствените цехове за хлебни изделия и е повишена обезопасеността на машините. Работниците получиха лични предпазни средства и специално работно облекло.

Дружество Чисти климатични помещения инженеринг АД – Стара Загора разработи и внедри Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, съгласно изискванията на стандартите БДС ЕN ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007. Фирмата извършва специализирани дейности в областта на строителството и въвеждането на интегрирана система за управление е част от общата ѝ стратегия за развитие и повишаване на конкурентоспособността.
Цитираните практики са малка част от извършените дейности в стотици производствени предприятия от региона на Стара Загора, насочени към подобряване на безопасността на условията на труд.

Икономически годишник 2014 pdf
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |