Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната и въвеждане на извънредните мерки за спиране на разпространението на вируса COVID-19, Търговско-промишлена палата - Стара Загора Ви предоставя информация за възможността всички предоставяни услуги да се заявяват и ползват по електронен път или дистанционно.

I. За дейности предоставяни от Търговски регистър и членство да се заявяват и ползват по електронен път и дистанционно по следния начин:

1. За издаване на сертификати за произход, заверка инвойс и заверка подпис:

  • Изпращайте всички документи на имейл office@chambersz.com, като посочите телефон за връзка
  • Наш служител ще се свърже с вас за одобрение на подадените документи и уговаряне на получаването на заверените документи.

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА ДРУГИТЕ УСЛУГИ

Бизнес под натиск

Печат
Събота, 22 март 2014 г., 12:31
Размер на буквите

През второто тримесечие на 2013 г. реалният БВП на еврозоната се сви с 0,6% на годишна база при намаление с 1,2% през първото тримесечие. Темповете на растеж по страни показват значителни различия. На годишна база икономическият растеж в Германия е 0,5%, във Франция е 0,4%. Спадът на реалния БВП в Испания е 1,6%, а този в Италия – 2,2%. Най-голямо намаление на БВП е отчетено в Кипър (–5,8%) и Гърция (–4,6%).

Икономическият растеж в еврозоната към края на първите шест месеца на 2013 г. е 0,3%. На годишна база инфлацията в еврозоната се понижи до 0,8% през декември, от 1,3% през август и 1,6% през юли 2013 г. Принос за понижаването на инфлацията имаха цените на енергийните източници и на някои храни. Тенденцията за понижаване се запази и в началото на 2014 г. и инфлацията в еврозоната остана на много ниско равнище. България е страната с най-силен годишен спад на цените на производител през ноември 2013 г. (–4%), следвана от Холандия (–3,4%) и Белгия (–2,7%).

Безработицата в еврозоната се задържа на относително високи нива. От април 2013 г. надвиши 12% и според данните на Евростат през ноември е 12,1%. Общо за страните от Европейския съюз тази стойност е 10,9%. Безработицата към ноември 2013 г. в Испания е 26,7%; Португалия – 16,3%; Кипър – 17,3%; Хърватия – 17,2%; Словакия – 14%. С най-ниско равнище на безработица са Австрия (4,8%) и Германия (5,2%).

Нивото на безработицата в България по данни на Евростат за ноември 2013 г. е 12,9%. През същия месец младежката безработица (под 25-годишна възраст) за ЕС е 23,6%.  

На този фон несигурността в очакванията за развитието на икономиката в България остава висока. Ръководителите на фирмите са предпазливи при инвестиционните си решения. Една от причините за влошената бизнес среда е политическата нестабилност в България. Отделно от това голямата част от малките и средните предприятия имат проблеми с получаването на банкови кредити. Парите на собственика са единственият източник за финансиране на дейностите в около 60% от българските предприятия. Средства от оперативните програми на Европейския съюз са ползвали едва около 6% от българските предприятия.

Заедно с това се изостря проблемът за намиране на нови пазари, както външни, така и в рамките на страната. Домакинствата поддържат висока норма на спестяване, а това се отразява върху потоците от пари. Потребителите у нас правят избора си, водени предимно от цената на продукта и фирмите са принудени да предлагат стоките си на възможно най-ниски цени. Този натиск към бизнеса се допълва от растящите разходи за суровини, електроенергия и горива, а често и от повишени плащания за заплати и осигуровки. В следствие на това повечето от предприятията в България изпитват затруднение. Не е достигнат и желаният ръст при производителността на труда и темповете на растеж на този показател през последните две години спадат. Във важни сектори на икономиката липсват достатъчно подготвени кадри, предимно специалисти със средно образование. Това изкривява пазара на труда и недостатъчно добри професионалисти имат неоправдано високи очаквания за заплащането на труда им. В някои сектори работодателите са принудени сами да създават кадрите, които са нужни за специфичната им дейност. В много браншове се налага и допълнително обучение на работното място. Като цяло обаче разходите за повишаване на квалификацията на работниците, които фирмите правят, намаляват, показват данни на синдикалните организации. Според тях работодателите свиват тази дейност и само една пета част от тях са вложили средства за повишаване на работните умения на хората си.
Проблемите са общи за предприятията в цялата страна, но в много отношения фирмите от региона на Стара Загора са в по-добра позиция. През септември 2013 г. средната работна заплата в областта е 847 лева и ръстът ѝ от началото на годината е със 100 лева. По-високо е заплащането на труда само в столицата (1087 лева), но там ръстът през 2013 г. е незначителен, показват данни на НСИ. Наетите лица в област Стара Загора са 101 724 и броят им през годината нараства постоянно.

В България обаче всеки трети млад човек на възраст до 25 години е без работа и не е подготвен да започне такава. Много млади хора излизат от гимназиите и университетите без ясна професия, без практически умения и стаж. Все по-често в България ще се налага висшистите да работят нискоквалифициран и съответно нископлатен труд. Едва една четвърт от завършилите университет хора работят на позиции, които изискват висше образование. Съответно и половината от висшистите, които са си намерили работа, са на длъжности, за които е нужна по-ниска образователна степен.

Необходима е коренно различна политика за решаване на проблемите на пазара на труда, за повишаване на производителността и за ръст на доходите на българите. Процесът е дълъг и минава през цялостна реформа в трудовото законодателство и въвеждане на нова образователна система, например по моделите на дуалната система, която се прилага успешно в Германия и Австрия.
Притиснати от пазара на труда, за да не изгубят клиенти, фирмите намалиха нормата на печалбата си. Често отделни обособени дейности на едно предприятие отчитат загуба през последните една – две години, но предприемачите ги запазват в изчакване на по-добри периоди.
От началото на 2013 г. България отчита ръст в износа и в съчетание с понижението на вноса от април 2013 г. салдото по текущата сметка на годишна база излиза на излишък. Към август положителното салдо при износа и вноса на стоки възлиза на 1 млрд. евро. Съществува вероятност износът на стоки и услуги от България да нараства с по-бързи темпове от очакваното. Това се провокира от възстановяването на икономиките на основните търговски партньори на българските фирми. В същото време се забелязва и по-голяма гъвкавост на износителите и пренасочване на стоки към по-динамични пазари. Паралелно с това домакинствата запазват склонността си към спестяване поради все още относително високото ниво на безработица у нас. Това спира ръста на потребителското търсене и през първите месеци на 2014 г.

Обемите в търговията на дребно имат ръст в средата на 2013 г. Това се дължи на повишеното потребление на хранителни стоки. Търсенето на бизнес услуги също продължава да нараства.

Икономически годишник 2014 pdf

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |