Новини Икономически годишник на регион Стара Загора, 2014 Географско положение, инфраструктура, население на област Стара Загора

Географско положение, инфраструктура, население на област Стара Загора

Печат
Събота, 22 март 2014 г., 12:22
Размер на буквите

Област Стара Загора е разположена в центъра на България. Географското положение е благоприятно за предприятията, то осигурява естествени конкурентни предимства за бизнес дейности в региона. През територията на областта преминават магистрални и първокласни автомобилни пътища и железопътни линии. Пресичат се трасетата на три европейски транспортни коридора, които са най-използваните връзки между северната граница на България при р. Дунав и южната граница на страната с Гърция и Турция. Автомагистрала „Тракия“ осиурява удобна автомобилна връзка от столицата до морето и дава допълнителен стимул за развитие на бизнеса от региона.

Стара Загора разполага с нефункциониращо летище, което е разположено в непосредствена близост, южно от града. При наличие на инвеститорски интерес то има потенциал да обслужва товарни полети и да се превърне във врата за стоки от цял свят за европейските пазари. Територията на летището се използва за кратък период от време през последните шест години за провеждане на най-голямото на Балканския полуостров Международно специализирано селскостопанско изложение.  

Стара Загора има отлично изградени комуникации и инфраструктура, позволяваща използването на природен газ като енергиен източник от основните производствени предприятия, и това им дава още едно предимство пред конкуренти от други региони.  

Административна област Стара Загора е разположена на площ от 5151,1 кв. км. На територията ѝ се намират най-големите находища на Балканския полуостров на лигнитни въглища, които се използват като суровина за добив на електрическа енергия от 4 топлоелектрически централи. Енергийният сектор допринася съществено за водещото място на област Стара Загора в икономиката на България. Благодарение на него регионът привлича сериозни чуждестранни и вътрешни инвестиции. През последните години те са насочени към изграждането на нови мощности на централите и към модернизация на съществуващи мощности и на оборудването. Сред другите важни природни ресурси на региона са плодородните земеделски земи, горите и минералните извори.

Областният град Стара Загора е на 6-о място по население в България – след София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Град Стара Загора е разположен в подножието на южните склонове на Средна гора и е с географски координати 42o25‘ северна ширина и 25o37‘ източна дължина. Средната надморска височина на града е 197 метра.

Област Стара Загора включва 11 общини, в които има 206 населени места. Градовете в областта са 11 – Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Гълъбово, Павел баня, Мъглиж, Гурково, Николаево, Шипка и Крън. Два от общинските центрове – Опан и Братя Даскалови, имат статут на села.

Средната продължителност на живота в България е 77,4 г. при жените и 70,5 г. при мъжете и стойностите са съотносими и към населението на региона. За област Стара Загора средната продължителност на живота е 73,7 г., като при мъжете е 70,1 г., а при жените – 77,2 г. Средните стойности за държавите от Европейския съюз са съответно 82,2 г. за жените и 76,1 г. за мъжете.

Гъстотата на населението в област Стара Загора е 69 души на 1 кв. км, като най-високата стойност е в областния град.
По данни на НСИ към края на 2012 г. населението на Република България е 7 284 552 души. От тях 5 307 868 души живеят в градовете. Населението на страната е намаляло с около 81 хил. души за период от две години.

По данни на държавната администрация населението на област Стара Загора е 357 944. В община Стара Загора живеят 172 278 души. По брой на населението област Стара Загора запазва петото си място в страната.

Икономически годишник 2014 pdf

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |