Новини Ciela Norma Информационен бюлетин Сиела Счетоводство и Сиела Евросчетоводител, януари 2014 г.

Информационен бюлетин Сиела Счетоводство и Сиела Евросчетоводител, януари 2014 г.

Печат
Вторник, 18 февруари 2014 г., 09:33
Размер на буквите
Информационен бюлетин Сиела Счетоводство и Сиела Евросчетоводител

Сиела Счетоводство

Данъци

За единната сметка в бъдеще време

Четири отделни платежни документа ще заменят сега действащата единна данъчно- осигурителна сметка. По тях ще се превеждат съответно всички данъци, социалните, здравните осигуровки и вноските за втора пенсия. Това е вариантът, който Министерството на финансите е представило на среща с работодателските организации и синдикатите. Промяната се налага след като Конституционният съд обяви, че сега действащият режим на единната сметка противоречи на основния закон. Причината е, че тя третира данъчни и осигурителни плащания по аналогичен начин. Промяната касае всички данъкоплатци, но прилагането й засяга най-вече бизнеса и самоосигуряващите се.

Четирите отделни сметки ще са за републикански данъци, за вноски за държавно обществено осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за здравноосигурителни вноски. "Във всяка от тях ще действа принципът на единната сметка, като първо ще се погасяват най-старите задължения", обясни зам.-министърът на финансите Людмила Петкова. Ще се запазят и електронни услуги, възможността за погасяване първо на главниците, а след това на лихвите за забава. По думите й вече са изготвени предложения за промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Те ще бъдат внесени в парламента до дни. За заварените случаи е предвиден преходен период. Той ще е три месеца и ще е за сумите, които са постъпили по единната сметка, но все още не са обвързани със задължения по декларации. В този случай данъкоплатците ще могат да заявят с тези пари кое задължение да се погаси. Старият режим остава в сила през февруари до приемане на законовите поправки.

На 5 февруари Конституционният съд отмени единната сметка, тъй като тя приравнява осигуровките с данъци. Според съда осигурителните вноски нямат характер на данък, защото срещу тях осигуреният получава право на социално и здравно осигуряване (което е гарантирано от конституцията), докато данъкът е държавно вземане, което се дължи безвъзмездно.

НАП: Спестете си срещите с нас

Националната агенция за приходите (НАП) е избрала за мото на тазгодишната данъчно-осигурителна кампания призива "Спестете си срещите с нас". Това съобщи директорът на отдела за обслужване на клиенти Боряна Георгиева. Тя обясни, че в рамките на кампанията ще бъде поставен акцент върху електронните услуги, като гражданите и фирмите ще бъдат насърчавани да ги използват.

НАП ще поиска законови промени, които да позволят плащането на данъците да става по електронен път, но без електронен подпис - само с персонален идентификационен код (ПИК), обявиха още от агенцията. До момента НАП е издала 150 хил. персонални кода.

До края на данъчната кампания на 30 април всички офиси на агенцията ще работят без обедна почивка, а в дните, в които изтичат срокове, ще обслужват гражданите в салона и след края на работния ден.

И тази година фирмите ще могат да подават годишните си отчети за дейността на едно място – или в НАП или в териториалните бюра на НСИ. Хартиени образци на декларациите има във всички офиси на НАП, но администрацията препоръчва да се използват електронните образци с баркод. При тях размерът на данъка се изчислява автоматично, избягват се грешките, а обработката на документа е по-бърза и лесна.

В първите два часа от първия работен ден за 2014 г. данъчни декларации са подали 60 души. От тях 45 декларации са подадени на хартиен носител, а други 15 формуляра са пратени по електронен път. В Пловдив първата подадена декларация е от пенсионирана счетоводителка, декларирала доходи от наем.

Жената вече е платила и данъка за довнасяне – 280 лв. В Хасково през първите два часа на първия работен ден нямаше подадени декларации на място в офиса на агенцията, но онлайн пристигна един данъчен формуляр. Във Велико Търново първите две декларации са подадени от земеделски производители с деклариран данък за довнасяне.

Слаб интерес към касовия ДДС

Малко под 100 малки фирми са поискали да се регистрират по новия режим за касова отчетност по ДДС от началото на годината. Това стана ясно по време на пресконференция на Националната агенция за приходите (НАП). По данни на финансовото министерство близо 200 хил. фирми отговарят на изискванията за регистрация по този режим.

През 2014 г. малките фирми с обороти до 500 хил. евро за последните 12 месеца ще могат, ако желаят, да минат на нов режим за касова отчетност по ДДС. Предимство за бизнеса, който го използва, е, че ще внася косвения данък в бюджета по направени сделки едва след като е получил плащане от своите партньори. От друга страна, ползващите касова отчетност ще могат да искат данъчен кредит за покупките си едва след като платят на своите доставчици.

Според данъчни консултанти, ако малките фирми преминат на касова отчетност, може да създадат напрежение у големите си клиенти, затова е по-добре да проверят предварително какви ще са ефектите за бизнеса им. Това най-вероятно е и една от причините за слабия интерес към новия режим до сега.

Интересът към конвенционалния данък остава силен

Интересът към касовия ДДС може и да не е голям. Интересът към косвения данък по принцип обаче си остава силен, казуистичните ситуации много, а промените засягащи широк кръг от фирми. За тези, които не са безразлични към ДДС вероятно ще представлява интерес статията "Промени в правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2014 г." с автор Мая Жотева. Интересна би им била и статията "Промените в реда за определяне на данъчната основа при внос", написана от Лиляна Панева. И двете статии можете да намерите в "Сиела Счетоводство".

Общо 34 българи са признали пред НАП че имат влогове в Швейцария

Общо 34 български физически лица с доходи от лихви в швейцарски банки са се съгласили самоличността им да бъде разкрита пред данъчните в България. Списъкът се пази от Националната агенция по приходите, а общата сума, която те са получили под формата на лихви, е 2.3 млн. швейцарски франка (3.7 млн. лв.). Това съобщи министърът на финансите Петър Чобанов.

Всичките 34-ма ще бъдат проверени за това дали са обявили този доход в данъчните си декларации в България, каза Чобанов. България е получила имената им за нуждите на данъчното облагане по линия на споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария. Който не се съгласи самоличността му да бъде разкрита пред българските власти, подлежи на облагане по швейцарските закони, обясни Чобанов.

Очакваният ефект от данъчната полиция е 100 млн. лв. повече приходи

Очаква се появата на данъчната полиция да доведе до повишаване на събираемостта на данъците с минимум 100 млн. лв., съобщи говорителят на НАП Росен Бъчваров. Предположенията са, че сумата ще се формира от косвени данъци и от корпоративни налози в секторите, в които е съсредоточена дейността на звеното "Фискален контрол". То беше създадено със законови промени през 2013 г. Служителите му следят вноса на рискови стоки от фискална гледна точка, най-вече селскостопанска продукция, зърно, плодове, зеленчуци.

Според проучване данъчните са станали по-компетентни

Средните оценки от различните аспекти в обслужването на НАП са около и над 4 по шестобалната система. Това е мнението на данъкоплатци, изразено в ежегодното мониторингово проучване за спазване на данъчните и осигурителни задължения през 2013 г. Изследването се провежда от няколко години, като през настоящата беше осъществено от "Институт за социални изследвания и маркетинг".

С "много добър" са оценени електронните услуги, които предлага НАП. Голяма част от клиентите на администрацията (63%) споделят, че не са имали проблем при контакта си с НАП, а една трета от големите данъкоплтаци смятат, че ДДС се възстановява по- бързо. Значително се увеличава и делът на гражданите и фирмите, които отчитат, че служителите на НАП са по-компетентни от предишни години. Тенденцията е от 15% през 2012 г. на 50% за 2013 г. при гражданите и от 15% през 2012 г. на 39% за 2013 при фирмите. Висока е и подкрепата сред гражданите (77%) и големите данъкоплатци (76%) към идеята за получаване на информация за просрочени задължения или за допуснати грешки в данъчните декларации чрез кратки мобилни съобщения (SMS). Резултатите от проучването показват още, че и през 2013 г. основният мотив за плащане на данъци и осигуровки продължава да бъде "моралът и почтеността”.

За първа година мониторинговото проучване изследва нагласите на клиентите към двата нови режима по ДДС, които влязоха в сила от януари 2014 г. - механизмът на обратно начисляване на ДДС и режимът на касова отчетност. Около 50% от големите данъкоплатци и останалите фирми определят мерките като полезни и подкрепят промените.

НАП събра със 126 млн. лв. повече от планираното през 2013 година. Приходите от данъци и осигурителни вноски, събрани от НАП за 2013 г. са със 126 млн. лв. повече от планираното. Най-голям принос за преизпълнението има данъкът върху добавената стойност, от който постъпленията за годината са близо 3,6 млрд. лв. или с 50 млн. лв. повече от планираните. Постъпленията от корпоративни данъци също са преизпълнени като сумата от 1,5 млрд. лв. е с 30 млн. лв. повече от планираното. При осигурителните вноски също се отчита рекордно изпълнение – общо постъпленията за социални и здравни вноски за периода са близо 5,8 млрд. лв. Над плана от осигуровки са събрани 114 млн. лв. съответно 64 млн. повече здравни, 6 млн. за държавното обществено осигуряване и 45 млн. лв. вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване, отчитат от НАП. Известно изоставане от прогнозите се отчита при данъка върху доходите на физическите лица, където процентът на изпълнение е 95,4. Причините за изоставането по това перо са свързани основно с промените, свързани с единната сметка, въведени от началото на 2013 г. и факта, че вноските за данък върху доходите по този повод през годината са били 11, а не 12.

Държавата ще затяга събирането на глобите, търси близо два милиарда лева

На 1 милиард и 800 млн. лева възлизат несъбраните глоби за различни нарушения, за които не е изтекла давността. Сумата включва и лихви от 700 млн. лева. Лошото състояние на събираемостта налага да се вземат мерки и през тази година държавата със законодателни промени ще възложи събирането да се извършва от държавните съдебни изпълнители. Това беше съобщено от зам.-министъра на правосъдието Сабрие Сапунджиева на отчетната пресконференция на министър Зинаида Златанова, която за първи път представи и екипа си.

Близо 40 процента от целия размер на глобите са под 100 лева - предимно за нарушения в паркирането, правилника за движение по пътищата, наредби на общинските власти.

В момента глобите се събират от подразделенията на Националната агенция по приходите (НАП). Преди три години беше дадена възможност на частните съдебни изпълнители да водят делата по събирането, но на практика НАП не им възлага тази задача и ефект няма.

Трудови отношения

Стажантите да работят на трудов договор, предлага кабинетът

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме промени в Кодекса на труда. Те са свързани с намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, нормативно уреждане на договора за стажуване като особен вид трудов договор, подпомагащ прехода от образование и обучение към устойчива и качествена заетост, както и служебното заличаване на изпратени уведомления за сключени трудови договори.

В изпълнение на правителствения пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса се предлага промяна на периода, в който работодателите отчитат пред инспекцията по труда положения извънреден труд през календарната година – не всяко полугодие, както е сега, а само веднъж годишно – до 31 януари на следващата календарна година. Предвижда се също да отпадне задължението на работодателите да осигуряват за нуждите на контрола за спазване на трудовото законодателство ревизионни книги в предприятието, неговите поделения, обекти и работни площадки и на други места, на които се полага наемен труд.

Като мярка за подкрепа на младежката заетост се регламентира договорът за стажуване като особен вид трудов договор. Предлагат се текстове, според които работодателите ще могат да сключват трудов договор с условие за стажуване с младежи на възраст до 29 г., които са завършили средно или висше училище и нямат трудов стаж или професионален опит по придобитата професия или специалност. Такъв договор ще може да се сключва само веднъж с едно и също лице. Младежите ще се наемат за стажуване на длъжности, които съответстват на тяхната квалификация, за срок от шест до 12 месеца. Целта на стажуването е усвояване на практически умения в процеса на изпълнение на работата под ръководството на наставник. Отношенията между работодателя и наставника ще се уреждат в допълнително споразумение към трудовия му договор. В 14-дневен срок от прекратяване на трудовия договор с условие за стажуване работодателят ще издава на лицето, което е стажувало, препоръка, с която то ще може да удостовери придобитите умения пред бъдещи работодатели.

Третата промяна е свързана с оправомощаване на контролните органи на Главна инспекция по труда (ГИТ) да дава задължителни предписания на работодателите да заличават уведомления за сключени договори, ако установят, че няма доказателства за съществуване на трудово правоотношение. Това се налага поради факта, че през последните години са констатирани голям брой случаи на злоупотреба с личните данни на работници и служители, които се използват за извършване на регистрация на трудов договор, без такъв да е сключен между страните. Когато работодателят не изпълни в срок даденото му задължително предписание или ако не бъде открит на адреса на управление, ГИТ ще уведомява НАП за служебно заличаване на уведомлението за сключен трудов договор.

Промените, предложени в Кодекса на труда във връзка със служебното заличаване на подадени уведомления за сключени трудови договори, защитават правата и гарантират интересите на работниците и служителите. Чрез тях ще бъдат предотвратени последиците от фигуриращ в регистъра на НАП запис за сключен трудов договор, когато фактически и документално не може да се установи възникнало трудово правоотношение между страните.

Около 80 млн. лева просрочени заплати дължат работодателите

Около 80 млн. лева просрочени заплати дължат работодателите на служителите си, като само за миналата година дължимите, но неизплатени възнаграждения са общо 69 млн. лв., съобщи социалният министър Хасан Адемов след заседанието на тристранния съвет.

На него бяха обсъдени предложения за промени в Кодекса на труда, според които работодателят е длъжен да изплаща в срок цялата заплата на служителя си, а не само 60% от нея. Според Адемов трябва да се потърси решение на проблема. "Трябва да се търсят възможности извън хипотезите в член 249 на Кодекса на труда за гарантиране на възнагражденията на работници и служители", категоричен е министърът.

Други проектотекстове предлагат работодателят да няма право да уволнява работник до шест месеца след приключване на съдебен спор, както и всички, които имат собственост в дадено предприятие, да носят солидарна отговорност към просрочията. Бизнесът се противопостави на тези текстове с аргумента, че не може човек, който има три акции от едно предприятие и не е участвал във вземането на решенията да носи солидарна отговорност. По отношение на забраната за уволнение, бизнесът също се противопостави с аргумента, че в крайна сметка работникът може да е изгубил делото и оставането му във фирмата да пречи на работата на останалите.

КНСБ като цяло подкрепи текстовете, но призна, че трябва да се направят корекции.

Осигуряване

Връщат разсроченото купуване на трудов стаж

И занапред българите ще могат да си купуват разсрочено осигурителен стаж за пенсия. Това предвижда промяна в Кодекса за социално осигуряване (КСО), която ще предложат управляващите. "Възможността за разсроченото купуване на недостигащ стаж беше премахната по времето на ГЕРБ през 2010 г. Става въпрос за сума, която, когато се събере накуп, става непосилна за много хора", аргументира идеята заместник-шефът на парламентарната социална комисия Георги Гьоков. Според действащия КСО човек може да си купи до пет години стаж, но трябва да внесе парите наведнъж по банков път. Вноската е 17,8% върху минималния доход за самоосигуряващите се от 420 лв. Това прави 74,76 лв. на месец, или 997,12 лв. на година. Най-често хората си плащат за висшето образование. То излиза 4485,60 лв. Обмисля се да бъде върнато старото положение, което предвижда разсрочено плащане до пет или осем години, ако недостигащият стаж е съответно до три или до пет години. По стария ред вноските се правеха по банков път или с ежемесечни удръжки от пенсията. За по-младите се обмисля даване на възможност осигурителните вноски за петте години стаж да се удържат от заплатата.

Данните на Националния осигурителен институт (НОИ) сочат, че за първото деветмесечие на 2013 г. 2167 души са си купили стаж и са внесли 7,774 млн. лв.

Самоосигуряващите се определят окончателен осигурителен доход

Данъчната кампания е в разгара си. Много от нас ще трябва да определят окончателния си осигурителен доход. Как да направят това самоосигуряващите се лица е коментирала Вержиния Заркова, експерт в НОИ. Статията и можете да намерите в "Сиела Счетоводство".

Надзорният съвет на НОИ утвърди промени в подзаконови нормативни актове На свое заседание през Януари Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекти на постановления на Министерския съвет за изменение и допълнение на девет наредби по прилагането на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Основната част от предлаганите промени в подзаконовите нормативни актове по прилагането на КСО са във връзка с влезлите в сила от 1 януари 2014 г. изменения и допълнения на кодекса. В наредбите са предложени и текстове, свързани с подобряване качеството на предоставяните от НОИ административни услуги и са прецизирани разпоредби с цел правилното им прилагане.

Промените:

В Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж са утвърдени следните по-важни изменения:

Създава се възможност за подаване по електронен път на заявления за отпускане на пенсии и добавки към тях, както и на заявления за преизчисляване на пенсия за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, придобит след пенсионирането. Въвежда се разпоредба, която изрично регламентира, че лицата, завършили висше образование и провеждащи следдипломен стаж не се считат за учащи, респ. нямат право на наследствена пенсия.

Еднозначно се регламентират сроковете, в които се изплащат наследствените пенсии на учащите в зависимост от информацията, съдържаща се в съответните документи, издавани от учебните заведения.

Нормативно се урежда правото на наследниците, посочени в чл. 80, ал. 2 КСО, да заплатят периода на висше или полувисше образование на наследодателя си. Променят се текстовете, уреждащи взаимоотношенията с банките във връзка с въведените нови правила за превеждане на сумите за пенсии.

С промените в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване се регламентира редът за изплащане на парични обезщетения на осиновителите за осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за срок от 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст на детето. Изменението е във връзка с въведения от 1 януари 2014 г. нов вид отпуск. Също така се регламентира и редът за изплащане на неполучените парични обезщетения при смърт на осигуреното лице от наследниците или законните му представители.

С цел намаляване на административната тежест за гражданите и администрацията в Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица са предложени следните промени:

От 1 април 2014 г. отпада задължението при подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица лицата да представят документ за регистрация като безработен в Агенцията по заетостта. Необходимата информация ще се получава чрез ежедневен електронен обмен на информация между НОИ и Агенцията по заетостта за статуса на безработните лица.

Регламентира се възможността декларацията за промяна на обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица да се подава по електронен път чрез квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя.

Отпада задължението при подаване на декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица да се представят и съответните доказателства за декларираните факти и обстоятелства.

Предстои проектите за изменение и допълнение на наредбите да бъдат внесени за приемане от Министерския съвет.

Още за промените

Промените в наредбите, за които става въпрос по-горе, ще бъдат разбрани по- лесно, ако ги разгледате в контекста на промените в основния закон – Кодекса за социално осигуряване. Точно тези промени е разгледала Румяна Станчева в статията си "Изменения и допълнения в кодекса за социално осигуряване, свързани с краткосрочното осигуряване". Статията можете да намерите в "Сиела Счетоводство".

Сиела ЕвроСчетоводител

Промяна в ставката по ДДС в Кипър

Считано от 13.01.2014 г. стандартната ставка по ДДС в Кипър се увеличава от 17% на 19%.

Информационен бюлетин Сиела Счетоводство и Сиела Евросчетоводител

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |