Събития Средната месечна заплата за област Стара Загора е 858 лева

Средната месечна заплата за област Стара Загора е 858 лева

Неделя, 25 ноември 2012 г., 13:41
Размер на буквите

работна заплата статистикаПо предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2012 г. намаляват с 1.6% спрямо края на юни 2012 г., като достигат 96118. Спрямо края на второто тримесечие на 2012 г. в почти всички икономически дейности се наблюдава намаление на наетите лица.

Най-голямо намаление е регистрирано в дейностите Други дейности - с 9.9%, Транспорт, складиране и пощи - с 9.7%, и Строителство - със 7.3%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в Административни и спомагателни дейности - с 1.7%, Операции с недвижими имоти - с 1.5%, Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода - с 0.4%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети - съответно 31.1 % и 14.3%.

Средната месечна работна заплата в областта за юли 2012 г. е 776 лева за август-794 лева и за септември - 858 лева.

През третото тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора се увеличава спрямо второто тримесечие на 2012 г. с 0.1% и достига 809 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата за този период, са Селско стопанство - с 20.1 %, Операции с недвижими имоти - с 14%, и Добивна промишленост - с 8.5%.

През третото тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.7% спрямо третото тримесечие на 2011 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности Професионални дейности и научни изследвания - с 42.2%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети - с 38.8%, и финансови и застрахователни дейности- с 32.9%.

В края на септември 2012 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 6964 (6.8%) по-мап- ко в сравнение със същия период на 2011 г., като най- голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности Преработваща промишленост - с 3371, и Строителство - с 1926. В процентно изражение намалението е най- значително в икономическите дейности Строителство - с 24.6%, Хотелиерство и ресторантьорство - с 19.8%, и Култура, спорт и развлечения - с 18.4%. Най- значително увеличение на наетите спрямо същия период на миналата година е регистрирано в дейностите Операции с недвижими имоти - с 90.4%, и Професионални дейности и научни изследвания - с 19.6%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2012 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, Добивна промишленост; Финансови и застрахователни дейности. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: Административни и спомагателни дейности, Хотелиерство и ресторантьорство, Транспорт, складиране и пощи.

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |