Събития България е внесла стоки на стойност 37 млрд. лева за първите 9 месеца на 2012 г.

България е внесла стоки на стойност 37 млрд. лева за първите 9 месеца на 2012 г.

Петък, 09 ноември 2012 г., 13:59
Размер на буквите

статистика търговия

Износът на стоки от български фирми за страни извън Европейския съюз за 9-месечния период от януари до септември 2012 г. и се увеличава с 9,8%. Изнесени са стоки за 12,4 млрд. лева. Увеличението е спрямо същия период на 2011 г. Основните търговски партньори на България са Турция, Китай, Русия, Сърбия, БЮР Македония и САЩ, които формират 52% от износа за трети страни.

През септември 2012 г. износът за трети страни се увеличава с 13,4% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 1,5 млрд. лева, съобщиха от Националния статистически институт.

Вносът на България от страни извън ЕС за първите девет месеца на 2012 г. се увеличава с 12,1% спрямо съответния период на предходната година. Той е на стойност 15,4 млрд. лева (по цени CIF). Най-големи са сумите при вноса на стоки от Русия, Турция и Китай.

През септември 2012 г. вносът на България от трети страни намалява с 4,9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1,7 млрд. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - септември 2012 г. е отрицателно и е на стойност 3062 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на 2354 млн. лева.

През септември 2012 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е в размер на 223 млн. лева.

При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите девет месеца на 2012 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн (30,5%) и Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) (22,9%).

При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход (42,6%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор Храни и живи животни (26,1%).
През първите девет месеца на 2012 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 30,2 млрд. лева и спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава с 2,2%.

През септември 2012 г. общият износ е в размер на 3,5 млрд. лева и се увеличава с 1,6% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - септември 2012 г. в страната общо са внесени стоки на стойност 37,1 млрд. лева (по цени CIF), или с 11% повече спрямо същия период на предходната година.
През септември 2012 г. общият внос намалява с 3,8% спрямо септември 2011 г. и е в размер на 4,0 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - септември 2012 г. и възлиза на 6900 млн. лева, което е с 3017 млн. лева повече от салдото за първите девет месеца на 2011 година. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото за периода януари - септември 2012 г. също е отрицателно и е в размер на 53148 млн. лева.

През септември 2012 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и възлиза на 473,3 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е на стойност 273,4 млн. лева.

През периода януари - август 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 2,1% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 15,7 млрд. лева. Основните търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 71,1% от износа за държавите - членки на ЕС.

През август 2012 г. износът за ЕС намалява с 11,3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 млрд. лева.

Вносът на България от ЕС за периода януари - август 2012 г. се увеличава с 12% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 19,3 млрд. лева по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Испания.

През август 2012 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 9,6% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2,2 млрд. ллева по цени CIF.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - август 2012 г. е отрицателно и е на стойност 3 588.2 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 2826,6 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите осем месеца на 2012 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст (37,1%) е отбелязан в сектор Минерални горива, масла и подобни продукти, а най-голям спад (36,1%) - при износа от сектор Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата).

При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение (50,6%) е отчетено в сектор Минерални горива, масла и подобни продукти, а намаление се наблюдава единствено в сектор Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход (0,2%).

 

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |