Събития Утвърдена е по-ниска цена за водата за напояване на земеделски площи

Утвърдена е по-ниска цена за водата за напояване на земеделски площи

Петък, 04 декември 2009 г., 12:57
Размер на буквите

Ръководството на Министерството на земеделието и храните отчита трудната икономическа ситуация на  голяма част от земеделските производители, вследствие на което намали с 0,01 лв./куб. м  гравитачно подаваната вода за напояване и фиксира максималната цена на поливната вода за оризопроизводителите на 0.02 лв./куб. м.

Един от основните приоритети на правителство е възстановяването  на поливното земеделие в страната. Това е заложено и в правителствената програма за развитието на хидромелиорациите в България.

Съгласно разпоредбата на Закона за сдруженията за напояване, министърът на земеделието и храните ежегодно определя със Заповед цената на услугата водоподаване за напояване, която се публикува и в Държавен вестник. Комисия, назначена от МЗХ е разгледала обстойно предложенията на държавните дружествата и структурите, предлагащи тази услуга.

Екипът на МЗХ смята, че след предприемане на съответните мерки за оптимизиране дейността на доставчиците и прилагането на правителствената програма за развитието на хидромелиорациите в България, за следващите сезони ще се открият нови резерви и възможности за намаляване цената на поливната вода.
През последните няколко години цената на водата за напояване е била повишавана или е оставала на една и съща стойност. Няма съществена промяна и на поливните площи: при налични изградени поливни площи 7 471 131 дка към 2000 г., годни са  5 417 000 дка, а  реално се поливат около 450 000 дка. По ниската цена на водата ще е стимул за ползвателите да разширяват поливните територии и да отглеждат повече поливни култури.
Към момента на територията на страната има съдебно регистрирани и работят 92 сдружения за напояване, които стопанисват общински или държавни хидромелиоративни съоръжения.
Сдруженията поливат средно около 65 000 дка площи при чувствително по-ниски цени на поливната вода.

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |