Събития Стратегия за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация (видео)

Стратегия за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация (видео)

Сряда, 31 октомври 2012 г., 12:32
Размер на буквите

България

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) запозна в Стара Загора представители на туристическия бизнес, туристически сдружения и медии с резултатите от първата фаза на проекта Разработване на бранд България, продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт. Участие взеха още Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата и Румяна Грозева, изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие.

Изследванията в България и в 10 чуждестранни пазара сред туристи и туроператори и тураегнти показват недвусмислено, че България е малко позната туристическа дестинация, свързана основно с добри възможности за морски туризъм и достъпна цена. На този етап България има доста еднопластов имидж в съзнанието на чуждестранния турист, който, обаче, е много по-позитивен сред тези, които вече са били на почивка в България през последните 2 години. Този факт говори за висока удовлетвореност и е предпоставка за повторни посещения и лоялност към дестинацията. На второ и трето място със значително по-нисък процент на познаваемост сред чуждестранните туристи се нареждат възможностите за планински и ски туризъм, балнео, Спа и културен туризъм. Асоциациите, които буди България сред чуждестранните туристи, са ниска цена, слънце, море, пясък. Страната се свързва и с красивата си природа. Възможностите за разглеждане на културно-исторически забележителности са слабо познати сред тази група.

В съзнанието на българския турист страната има доста по-ярко и отличимо присъствие. Красивата природа и умереният климат, подходящ за туризъм, са най-открояващите се характеристики. За разлика от чужденците, българите категорично свързват страната ни с богато историческо наследство.

Освен България, проучванията обхващат и 10 чуждестранни пазара (Великобритания, Германия, Гърция, Украйна, Русия, Сърбия, Румъния, Турция, Швеция и Чехия). Изследвано е мнението на 3 600 чуждестранни туристи и 2 200 български туристи. Проведено е и проучване сред 300 чуждестранни туроператори от 15 пазара (Великобритания, Германия, Гърция, Украйна, Русия, Сърбия, Румъния, Турция, Швеция,Чехия, Израел, Македония, Полша, САЩ и Франция) и 37 български туроператори.

На базата на проведените анализи са дефинирани четири основни конкуренти пазара на България - Гърция, Турция, Австрия и Чехия. За конкуренти по отношение на летния туризъм са определени Турция, Гърция, Хърватска, Италия и Испания, а за зимния - Австрия и Италия. Относно Спа и балнео туризма България се конкурира с Чехия.

Създадена е и оценъчна система за дефиниране на основните целеви пазари на страната, базирана на оценка на потенциала на пазара, сегашния пазарен дял на България, приходите от турист, брой нощувки и т.н. Като ключови целеви пазари са определени Германия, с изключително високо ниво на приоритетност, Русия, Румъния и Великобритания. Вътрешният пазар също остава с висок приоритет, като значим източник на приходи в туризма.
Ключови фактори за избор на дестинации сред туристите са цените, климатът, природата, възможностите за разглеждане на забележителности и чистотата. Потребителското възприятие относно сигурността на съответната дестинация също оказва влияние върху изборите на крайните клиенти.

Една от основните цели на разработване на цялостен бранд България като туристическа дестинация е да бъде преодоляно еднопластовото разбиране за България, като се осигури базата за дългосрочна ефективна комуникация на бранда. Съгласно стратегическите цели за развитие на туризма в България, тя ще бъде позиционирана като модерна, целогодишна дестинация, със специфичен облик и характерна национална идентичност на средата (природна, архитектурна, културна), запазени културни традиции и съхранена природа.

Експертите посочиха, че ефективното маркетиране на бранд България трябва да има за цел да внуши усещане за качество на предлаганата туристическа услуга. Крайната цел е настоящото възприятие на страната като евтина дестинация да се превърне в добро съотношение между качество и цена. Допълнително ще трябва да се развие образа на страната от морска дестинация в страна, предлагаща добри възможности и в другите типове туризъм и да се формира връзка в потребителското съзнание между България и възможностите за разглеждане на забележителности.

Туристическият бранд България трябва да подкрепи подобряването на конкурентоспособността на България на световните и на местния пазар и да допринесе за увеличаване на туристопотока към България, чрез създаване на устойчива емоционална връзка между дестинацията и потребителите. Очаква се новият бранд да бъде въведен през 2013 г.

Организираното събитие в Стара Загора е част от поредицата информационни срещи за представители на туристическия бизнес и заинтересованите страни, които са част от проект Разработване на бранд България, продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт.

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161P0001/3.3-01/2008 Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване, проект Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България, договор BG161P0001/3.3-01/2008/001-3.

Венета Асенова

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |