Събития Обществен дарителски фонд - Стара Загора отчете дейността си

Обществен дарителски фонд - Стара Загора отчете дейността си

Неделя, 28 октомври 2012 г., 17:19
Размер на буквите

фондация Обществен дарителски фонд

На 25 октомври 2012 г. в Стара Загора се състоя редовното заседание на Съвета на дарителите на фондация Обществен дарителски фонд. На него беше приет отчетът за дейността на фонда през 2011 г., а също и докладът на неговото Настоятелство. Беше приета и програма за периода 2012 - 2013 г.

През последните години Общественият дарителски фонд се утвърди като най-ефективната местна донорска организация. В своята дейност тя използва различни форми и методи за набиране на средства в помощ на нуждаещите се. Мисията на фонда е да подкрепя финансово и организационно граждански инициативи за задоволяване на актуални обществени потребности чрез насърчаване на дарителството и обединяване на усилията на гражданските организации, местните власти, институции и бизнес среди в община Стара Загора.

През отчетния период Обществен дарителски фонд е реализирал 19 проекта за решаване на местни проблеми чрез дарителски кампании и привличане на средства от външни донори. Сред тях са проектът Космическа приказка за подпомагане на талантливи деца от Стара Загора на международно ниво на стойност 40 000 лева, проектът Нашето утре започва от днес за професионална ориентация в средните училища на стойност 14 000 лева, проектът за провеждане на турнири по спортни танци на същата стойност и др.

През 2012 г. фондът съвместно със Загорка АД започна реализацията на програмата Създаваме по-добро бъдеще, насочена изцяло към опазване на околната среда.

На 1 август тази година стартира проектът Подкрепа на иновативни граждански инициативи в Стара Загора, който ще продължи до края на юли, следващата година.

Широка обществена известност придоби съвместният проект на Обществения дарителски фонд с швейцарската фондация Суисклиникалза лечение на деца с ортопедични заболявания. За 5-годишния период са прегледани над 400 деца и са извършени 11 операции от съвместен българо-швейцарски екип на д-р Бруно Франие и д-р Петьо Братоев.

Информация: вестник Национална бизнес поща

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |