Събития СЕМ разреши споменаването на имена на фирми и продукти, когато има информационен повод

СЕМ разреши споменаването на имена на фирми и продукти, когато има информационен повод

Неделя, 22 юли 2012 г., 21:58
Размер на буквите

Съвет за електронни медии продуктово позициониране

Съветът за електронни медии направи уточнения във връзка със забраните за скрити търговски съобщения и позиционирането на продукти, които съществуват към телевизионни и радио програми. Съветът за електронни медии (СЕМ) въвежда по-ясни критерии чрез приети от него методически указания, които допълват Закона за радиото и телевизията.

Съветът е обсъдил практиката на доставчиците на медийни услуги, свързана със скритите търговски съобщения и позиционирането на продукти, стоки, услуги и марки. Скритите аудиовизуални търговски съобщения имат отрицателното въздействие на върху потребителите. Затова са забранени от Директива 2010/13 на ЕС и от Закона за радиото и телевизията, се казва в указанията на СЕМ.

Методическите указания са следствие и от зачестилите случаи на смесване на скрита реклама и на продуктово позициониране и желанието да се спазва закона.
Допуска се споменаване на стоки, услуги, наименование, търговска марка или дейности на производител (под формата на говор или изображение), когато това има само информационна цел. Споменаването не противоречи на разпоредбата на закона и е допустима практика ако не съдържа характеристиките на скрито търговско съобщение и при условие, че неспоменаването може да въведе потребителите в заблуда.

Представянето, със съответните медийни средства, на събеседници, гости и други участници в предаванията, което има само информационна цел и допринася за качеството на предаването в интерес на аудиторията, не противоречи на разпоредбата на закона и е допустима практика. В тези случаи е допустимо изписването и/или словесното представяне на имената на участниците, съчетано с техните служебни позиции, вкл. имена на юридически лица, и експертната им компетентност (но без графично изобразяване на марката), се казва в указанията на СЕМ.

Документът на Съвета за електронни медии е от три страници и в останалите точки коментира подробно случаите, в които споменаване на стоки, услуги, имена на фирми, търговски марки или дейности на производител в радио и телевизионни програми е недопустимо и ще бъде санкционирано.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |