Събития Конституционният съд обяви за противоречащи на Конституцията текстове от Кодекса на труда, които налагат ограничения за БТПП

Конституционният съд обяви за противоречащи на Конституцията текстове от Кодекса на труда, които налагат ограничения за БТПП

Четвъртък, 21 юни 2012 г., 16:00
Размер на буквите

България герб Конституционен съд

Конституционният съд обяви за противоконституционни изисквания към работодателските организации за представителност на национално равнище. Ограничението засягаше най-вече Българската търговско-промишлена палата, която издава външнотърговски документи на фирмите. То беше въведено с поправка в Кодекса на труда от декември 2011 г.

Като противоконституционни разпоредби са определени изискванията в Националния съвет за тристранно сътрудничество да участват браншови или отраслови структури и предприятия, в които са наети не по-малко от 100 хиляди осигурени по трудов договор лица и които да не извършва дейности, изрично възложени само на нея със закон или с нормативен акт.

Съдът запази изискванията работодателските организации да имат структури в повече от една четвърт от дейностите, определени с код до втори знак от Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически институт, с не по-малко от 5 на сто от осигурените по трудов договор лица във всяка икономическа дейност или 10 членове във всяка икономическа дейност, да има местни органи в повече от една четвърт от общините в страната и национален ръководен орган, както и да има качество на юридическо лице, придобито по реда на чл. 49, ал. 1 най-малко три години преди подаване на искането за признаване на представителност.

Конституционният съд обяви също за противоконституционна глобата за работниците без трудов договор, въведена в Кодекса на труда в края на миналата година. Съдът отмени като противоконституционни и други текстове, с които Българската търговско-промишлена палата беше изключен от Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Според поправка в Кодекса на труда от декември 2011 г. работници и служители, които работят без трудов договор, се наказват с глоба от три лични социални и здравни осигурителни вноски, определени върху минималния осигурителен доход за изпълняваната работа. Текстовете бяха атакувани в Конституционния съд от депутати от БСП и ДПС и с решение от 19 юни съдът ги е обявил за противоконституционни.

В мотивите си съдът констатира, че принципът на пропорционалността е нарушен и в трите му съставки: първо, не е налице наложителност на ограничението; второ, въпросното ограничение несъмнено е неподходящо – посяга и накърнява осигурителната система, която има съвсем друго предназначение; трето, ограничението не е най-щадящата мярка, както изисква принципът на пропорционалността.

Според съдиите се въвежда небалансираното съотношение - за едно и също нарушение се налага различна по размер санкция според бранша, в който работят.

 

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |