Събития Допълнителна субсидия за висшите училища за качество на обучението

Допълнителна субсидия за висшите училища за качество на обучението

Сряда, 20 юни 2012 г., 16:08
Размер на буквите

Университети

Правителството прие критериите и реда за предоставяне на частта от държавната субсидия за издръжка на обучението, която се определя въз основа на комплексната оценка на висшите училища за качество на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда.

Комплексната оценка се формира на базата на индикатори със съответна тежест, включени в три основни групи – учебен процес, научни изследвания, реализация и връзка с пазара на труда, и стойностите на индикаторите, определени в Рейтинговата система на висшите училища в България, администрирана от Министерството на образованието, младежта и науката.

Професионалните направления са разделени на две групи:

• Педагогически науки, Природни науки, математика и информатика, Технически науки, Аграрни науки и ветеринарна медицина и Изкуства;

• Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки, Здравеопазване и спорт и Сигурност и отбрана.

Субсидията за професионалното направление, по което висшето училище е класирано на първо място, се умножава по коефициент за съответното професионално направление, съобщиха от правителствената пресслужба. По този начин субсидията за издръжка на обучението на висшите училища, получили най-висока оценка за качество по професионалните направления от първата група, се увеличава с 25%, а субсидията по професионалните направления от втората група се увеличава с 12,5 на сто. Увеличение на субсидията за издръжка на обучението получават и висшите училища, класирани на второ и следващо място по съответното професионално направление, ако отговарят на определените с постановлението условия.

Необходимите средства за 2012 г. в размер на 14 990 000 лв. за увеличаване на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качество, се осигуряват за сметка на предвидените разходи по бюджета на МОМН за 2012 г.

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |