Събития Брикел ЕАД отчита загуба от близо 58 млн. лева за 2011 г.

Брикел ЕАД отчита загуба от близо 58 млн. лева за 2011 г.

Вторник, 29 май 2012 г., 14:44
Размер на буквите

Брикел

Загуба в размер на 57,9 млн. лева за финансовата 2011 г. отчита Брикел ЕАД. Увеличението на сумата е значително спрямо предходната 2010 г., когато дружеството приключи със загубата е в размер на 825 хил. лева. Негативният резултат се дължи на намаление на общите приходи (с 32,5%) и увеличение на разходите (с 10,3%).

Общо активите на дружеството намаляват през 2011 г., спрямо предходната 2010 г. с 3,9% до 326 млн. лева. Това се дължи основно на намалени имоти, съоръжения и оборудване, и дългосрочни вземания. Текущите активи на дружеството обаче се увеличават с 48% и достигат 87,6 млн. лева, като резултат от увеличени търговски и други вземания, и материални запаси.

Основният капитал на дружеството остава непроменен и е в размер на 1,2 млн. лева. Информацията за финансовите показатели на Брикел ЕАД е оповестена чрез доклад до председателя на ДКЕВР с мотиви за промяна на цените на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от 1 юли 2011 г.
Докладът посочва също, че разходите на Брикел ЕАД за консумативи се завишават с необходимите разходи за карбамит, тъй като в дружеството е извършена модернизация на парогенераторите с цел редуциране на азотните окиси с използване на впръскване на карбамид, така нареченият метод SNCR – селективна некаталитична редукция. С това Брикел ЕАД изпълни изискванията на екологичното законодателство.

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |