Събития Област Стара Загора е на второ място в страната по размер на средна работна заплата

Област Стара Загора е на второ място в страната по размер на средна работна заплата

Вторник, 15 май 2012 г., 14:25
Размер на буквите

Заплата

През първото тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2011 г. с 5,7% и достига до 784 лева средно за тримесечието. По месеци се разпределя по следния начин: за януари е 762 лв., за февруари - 761 лв.и за март - 831 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо нарастване на средната месечна работна заплата спрямо четвъртото тримесечие на 2011 г., са: Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива и Други дейности. В десет икономически дейности е регистрирано намаляване на средната месечна работна заплата като най-чувствително е намалението в отраслите Култура, спорт и развлечение, Образование и Операции с недвижими имоти, съобщиха от Териториално статистическо бюро Стара Загора.

През първото тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора нараства с 13,5% спрямо първото тримесечие на 2011 г., като за една година най-голямо увеличение е регистрирано в икономическите дейности Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, Култура, спорт и развлечения, Финансови и застрахователни дейности, Селско, горско и рибно стопанство и Добивна промишленост.

По размер(784 лева) на средната месечна заплата за първото тримесечие на настоящата година, област Стара Загора се нарежда на второ място, след София – столица (1 001 лева). Следват областите Враца (765 лева) и София (757 лева). Най-ниска е средната месечна заплата на работещите в област Видин (462 лева), Кърджали (500 лева) и Силистра (510 лева).

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |