Събития Физически лица дължат над 19 млрд. лв. на банките. Лошите потребителски кредити достигнаха 10,5%

Физически лица дължат над 19 млрд. лв. на банките. Лошите потребителски кредити достигнаха 10,5%

Сряда, 25 ноември 2009 г., 22:24
Размер на буквите

Лошите и преструктурирани потребителски кредити стигнаха 10,5% от общия обем на заемите към края на октомври 2009 г. Само за един месец те са се увеличили с 11,2% до 804 млн. лв., показват изчисления на  на база данни на БНБ. За една година те са нараснали със 146%, въпреки че от март за лоши кредити се смятат тези с просрочие над 180 дни.

До края на февруари лошите кредити бяха тези с просрочие над 90 дни.
Общо лошите и преструктурирани заеми са за 3,48 млрд. лв. към края на октомври, като се увеличават с 11,93% за месец и с 225% за година. Лошите фирмени заеми са с 8,84% дял, а лошите жилищни кредити са 8% от всички отпуснати ипотеки, информира Investor.bg.
19,018 млрд. лева дължат домакинствата и нетърговските организации на банките, които ги обслужват, сочат данните на БНБ към края на октомври.
Годишният растеж на отпуснатите кредити за сектора се забавя до 6,1% спрямо увеличение от 7,3 на сто през септември. Годишният ръст на жилищните заеми се забавя до 10%, а на потребителските - до 4,4%. На годишна база другите кредити към края на октомври намаляват с 10,5%.
Годишното увеличение на кредитите за неправителствения сектор се забавя до 4,4%, като към края на октомври те са в размер на 50,497 млрд. лв.
Заемите на нефинансовите предприятия нарастват с 2,6% на годишна база през октомври до 30,801 млрд. лв.
Брутният външен дълг на страната в края не септември е 36,558 млрд. евро, като в сравнение с края на миналата година намалява с 416,6 млн. евро, сочат данните на Централната банка. Основната причина за намалението на дълга е свиването на банковите задължения с 939,4 млн. евро. 66,1% са дългосрочните задължения, които са в размер на 24,16 млрд. евро.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |