Събития Зимен смог над Стара Загора заради метеорологичните условия

Зимен смог над Стара Загора заради метеорологичните условия

Вторник, 24 ноември 2009 г., 17:44
Размер на буквите

През последните дни поради неблагоприятните метеорологични условия (безветрие и наличие на трайни температурни инверсии) на територията на град Стара Загора се наблюдава явлението зимен смог. Явлението се характеризира със задържане и натрупване в приземния слой на атмосферата под форма на мъгла на замърсителите на атмосферния въздух азотен диоксид и прах.

Основни причинители на смога са димните газове, емитирани от автомобилния транспорт и битовото отопление с твърди горива. Тези обстоятелства определят регистрираните от автоматичната измервателна станция Зеления клин наднормени стойности на показателите азотен диоксид и фини прахови частици РМ10. Подобна обстановка се наблюдава и в други по-големи градове.
Метеорологичната прогноза за следващите няколко дни сочи запазване на условията за образуване на смог.
Чувствителни групи от населението, които могат да се повлияят неблагоприятно от възникналата обстановка са: деца (особено до 5 годишна възраст), възрастни, хронично болни с респираторни заболявания и болни от астма.
За ограничаване въздействието на замърсения въздух върху здравето на хората препоръчваме в часовете с наличие на смог (обикновено рано сутрин и привечер), чувствителните групи от населението да не напускат жилищните или работните помещения, като затворят плътно прозорците на стаите; да се избягва физическа дейност на открито; занятията по физкултура в училищата да се провеждат на закрито.
За намаляване на условията за образуване на смог и редуциране на емисиите на вредни вещества от автомобилния транспорт през периода на неблагоприятните метеорологични условия, призоваваме всички граждани да ограничат използването на лични автомобили, призовават от община Стара Загора.

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |