Събития Облекчения за издаване на разрешения за соларни панели и ветрогенератори в дворовете

Облекчения за издаване на разрешения за соларни панели и ветрогенератори в дворовете

Сряда, 28 март 2012 г., 16:32
Размер на буквите
Народното събрание

Отпада лицензионният режим за фирми, чиято дейност е монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията в енергийни обекти за възобновяема енергия, реши окончателно парламентът. Той се заменя с регистрационен - лицата се вписват в съответния регистър на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и получават удостоверение за това.

Едно от условията е да имат застраховка за евентуални вреди вследствие на тяхната дейност с минималния размер от 100 000 лв. Това предвиждат приетите на второ четене от Народното събрание промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Енергията от ВЕИ се изкупува от обществения доставчик, съответно от крайните снабдители, по преференциална цена, определена от ДКЕВР, действаща към датата на въвеждане в експлоатация. Когато отделни части от обекта бъдат въвеждани поетапно в експлоатация, цената за изкупуване на тока се променя при въвеждане в експлоатация на всеки следващ етап, като тя е средно претеглена цена, записаха депутатите.

Лицата, които желаят да изградят ВЕИ централа или да разширят инсталираната мощност подават писмено заявление за сключване на предварителен договор за присъединяване към съответната електроразпределителна мрежа по образец, одобрен от ДКЕВР. На производител на ток от възобновяеми източници , който не изпълни задълженията си по различни разпоредби на този закон, ще бъдат налагани санкции, които в някои случаи могат да достигнат 15 000 лв. Минималната глоба е 300 лв.

Преносното и разпределителните предприятия до три месеца от влизане в сила на закона трябва да изготвят графици за присъединяване на обектите към електропреносната мрежа, като се съобразят с 10-годишния план за развитието й, гласува Народното събрание. На всеки 6 месеца електроенергийният системен оператор ще публикува на интернет страницата си актуализирана информация за присъединените и кандидатите за присъединяване производители на ВЕИ с указания за мощността, типа производство, присъединително напрежение и населеното място.

Според предвижданите поправки в закона малки ВЕИ инсталации ще могат да се монтират не само на покривите на сградите, но и в прилежащите дворове към тях, намиращи се в населени места. Разрешение ще се получава за срок до месец и половина, като задължително условие ще бъде съответните сгради вече да са свързани с електроразпределителната мрежа.

Депутатите гласуваха и облекчаване на режима за издаване на решения за монтиране на соларни панели или вятърни турбини в дворовете, които са собственост на гражданите, съобщи econ.bg.

Когато отделни части от обекта бъдат въвеждани поетапно в експлоатация, цената за изкупуване на тока се променя при въвеждане в експлоатация на всеки следващ етап, като тя е средно претеглена цена, записаха депутатите.работа пазар


Настоящата публикация е създадена с подкрепата на Институт „Отворено общество” - София.
Изказаните становища и мнения в него са отговорност на авторите и не отразяват непременно мнението и политиката на Институт „Отворено общество” - София.


Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |