Събития Бизнесът предлага мерки за подобряване на дейността на Търговския регистър

Бизнесът предлага мерки за подобряване на дейността на Търговския регистър

Петък, 20 ноември 2009 г., 13:59
Размер на буквите

Предложения и мерки за подобряване на дейността на Търговския регистър и възможностите за преодоляване пропуски и на тромави процедури бяха обсъдени на форум в Стара Загора. Той се организира от  Американска търговска камара в България и с партньорство с Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

Валентин Георгиев

На кръглата маса в Стара Загора присъстваха представители на бизнеса, съдебната власт и юристи. Във форума участваха Валентин Георгиев, изпълнителен директор на Американската търговска камара в България, Владимир Пенков от адвокатско дружество Пенков, Марков & Партньори, Боян Терзиев, директор на Дирекция Длъжностни лица по регистрация в Агенция по вписванията, Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата - Стара Загора и Калоян Попов от агенция Маркет линкс.

Калоян Попов

Калоян Попов представи резултатите от анкетно проучване, в което през април е потърсено мнението на 115 представители на търговски дружества. То е в рамките на проект Повишаване на прозрачността и отчетността на търговския регистър, финансиран от Фонд България с Балкански тръст за демокрация.

Най-съществените проблеми са свързани с качеството на обслужване, на информация и на електронните услуги, които за краткия срок на работа на Агенцията са преодолени.

Все още, обаче, съществуват обстоятелства, някои от които трябва да бъдат законодателна променени, за да се оптимизира работата на търговския регистър. Именно, целта на кръглата маса е да се обсъдят мерки за оптимизиране работата на Търговския регистър, около които се обединява бизнеса, с оглед на предстоящите промени в Закона за Търговския регистър.

Боян Терзиев

Трябва е да се изградят трайни и ефективни мостове между Търговския регистър и бизнеса. Следващата стъпка е свързването на Търговския регистър с останалите регистри в България, а след това с търговските регистри на държавите от ЕС, заяви Боян Терзиев.

Една от посочената от анкетираните търговци за вредна закодонателна промяна е възможността да се регистрира ООД срещу 2 лева. Предложението е поне 35% от обявения капитал да се внесе в определен срок, а остатъкът, примерно, в рамките на година. Ситуацията в момента е такава, че дружеството може да обяви капитал 10 млн.лв., а да плати само 2 лв., защото няма изискване за определена вноска от капитала. Това от своя страна въвежда в заблуждение добросъвестния търговец, защото като направи справка в регистъра вижда надежден партньор. Владимир ПенковТова не подобрява климата, а води до проблеми на инвестиционната среда, заяви адвокат Владимир Пенков.

Той обяви, че на среща с представители на Народното събрание ще бъде акцентирано на важни казуси при промяната на Търговски закон, с оглед защитата на инвеститорите и стабилността на регистрацията.

Когато се изключва мажоритарен съдружник да може да става само под контрола на съда, дружествените устави и протоколите на общите събрания да бъдат с нотариално заверени подписи, за да се избегнат измамите, каза Владимир Пенков.

На форума в Стара Загора се отчете и значителният напредък в работата на Агенцията по вписванията по отношение на Търговския регистър, като прозрачност и пълнота на информацията, намаляване на документо-оборота и др.

 

Бизнесът предлага мерки за подобряване на дейността на Търговския регистър

Бизнесът предлага мерки за подобряване на дейността на Търговския регистър

Бизнесът предлага мерки за подобряване на дейността на Търговския регистър

Бизнесът предлага мерки за подобряване на дейността на Търговския регистър

Обобщените до момента предложения, които ще бъдат представени в края на проекта пред представители на законодателния орган:

 • Премахване на изискването за представяне на нотариално заверен образец от подписа и други нотариално заверени документи при вписване на търговец.
 • Предвиждане на възможност за даване на срок за отстраняване на пропуск в заявлението, без да се дължи нова такса за това.
 • Създаване на процедура за заличаване на документи по партидата на търговеца, които не се изискват по закон (подадени погрешка) и съдържат лични данни или конфиденциална информация.
 • Усъвършенстване на процедурата по обжалване на откази с цел съобразяване особеностите на търговската регистрация.
 • Въвеждане на изискване за проверка на истинността на адреса при регистрация на нов търговец.
 • Разширяване на кръга от възможни заявители, като юрисконсултите също получат право да подават заявления относно дружеството, в което работят.
 • Изрично законодателно уреждане на правото на прокуриста да подава заявление в качеството си на законов представител на търговеца.
 • Създаване на възможност за подаване на заявление от лице с нотариално заверено пълномощно.
 • Премахване на изискването за подаване на декларации по чл. 13, ал. 4 от ЗТР в случаите, когато заявлението се подава от адвокат.
 • Засилване на защитата на фирменото наименование, като проверката за уникалност се разшири и до вписаните в регистрите на Патентното ведомство търговски марки и означения.
 • Премахване на изискването за изчакване на 14-дневен срок при преобразуване.
 • Опростяване на процедурата по служебна ликвидация на непререгистриралите се в 3-годишния срок търговци.
 • Намаляване на минималния законоизискуем капитал на ООД до 2 лв.
 • Откриване на постоянно действащи телефонни линии от Агенцията по вписванията, на които да може да се получава информация и указания.
 • Създаване на рубрика "Въпроси и отговори” на интернет страницата на Агенцията по вписванията, на която в разумен срок да се дават отговори на въпросите на потребителите (или друга подобна форма на обратна връзка).
 • Създаване на информационна секция на интернет страницата на Агенцията по вписванията, на която да се посочват най-често допусканите грешки при подаване на заявления, както и указания относно възприетата от Агенцията практика по неясни или спорни въпроси.
 • Създаване на възможност за търсене по допълнителни критерии – напр. адрес на управление, вписан капитал и др.
 • Създаване на допълнителни възможности за плащане по интернет.
 • Пълно ограничаване на достъпа до документите в търговския регистър, които съдържат лични данни.
 • Достъпът до данните в търговския регистър да не бъде свободен, а контролиран и да е видно кои лица и по кое време са проверявали партидата на съответния търговец.
 • Опростяване на заявленията, включително като отпаднат всички незадължителни полета.

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |