Събития Нови 14 млрд. евро от финансовата рамка 2014 – 2020

Нови 14 млрд. евро от финансовата рамка 2014 – 2020

Понеделник, 26 декември 2011 г., 19:35
Размер на буквите
Румяна Грозева община Стара Загора

На семинар, организиран за журналисти от Европа Директно в Стара Загора, бе представено предложението на Европейската комисия за многогодишната финансова рамка за 2014 - 2020 година. Международната финансова рамка (МфР) гарантира, че разходите на ЕС са предвидими и същевременно са предмет на стриктна бюджетна дисциплина.

Това е само предложение, което подлежи на корекции, за да може да отговори максимално на потребностите на държавата, която е член на ЕС, каза Румяна Грозева, директор на Европа Директно - Стара Загора.
Общият таван за бюджетните кредити, предложени от Европейската комисия за периода 2014 - 2020, е 1 трилион и 25 милиарда евро. Основните идейни параметри са свързани с три основни показателя: ръста на работните места, растежа и сближаването. Само за политиката на сближаването се предвиждат 10 млрд. евро.

Ще се насърчават новостите в областта на научните изследвания, иновациите в областта на селското стопанство и околната среда, както и в областта на правосъдието, здравеопазването и сигурността.

Нов инструмент за партньорство ще се прилага в подкрепа на публичната дипломация, за насърчаване на търговията и на регулаторното сближаване. Ще бъде подкрепена съвместната стратегия, която се отнася до Африка - Европа, като се наблегне на регионалните и трансконтиненталните дейности.

Точно преди седем години Европейската комисия предприе голяма реформа на своята администрация. С нея бяха въведени по-ниски заплати за новоназначените служители; беше създадена категорията договорно наети служители, получаващи по-ниски заплати. Беше повишена пенсионната възраст и понижени пенсионните права, а пенсионно-осигурителните вноски - увеличени. Резултатът от реформата е икономия от 3 млрд. евро за данъкоплатците от Европейския съюз и се очаква да бъдат спестени още 5 млрд. евро до 2020 г.
Финансирането за сближаване ще продължи да бъде съсредоточено в по-малко развитите региони и държави членки.

Европейският социален фонд за икономическо, социално и териториално сближаване ще се развива посредством четири основни инвестиционни области: трудова заетост, образование, социално сближаване, подобряване на публичната администрация.

Ще бъдат задвижени мощни лостове като Европейския фонд за сближаване и приспособяване към глобализацията, реформата на системата за собствени ресурси, както и по-голяма хармонизация на националните системи на ДДС и др.

Очакват се още 14 млрд. евро за България във финансовата рамка 2014 - 2020.

Информация: вестник Национална бизнес поща

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |