Събития Домовете в Петрово и Сладък кладенец - заплашени от затваряне

Домовете в Петрово и Сладък кладенец - заплашени от затваряне

Понеделник, 24 октомври 2011 г., 21:30
Размер на буквите

Изтичането на едногодишните предписания през м.септември, дадени на домовете за деца и младежи с умствена изостаналост в селата Петрово и Сладък кладенец, стана повод за среща между директора на Областната дирекция по безопасност на храните - Стара Загора, д-р Генади Ганчев, експерти от отдел Контрол на храните, представител на отдел Закрила на детето към дирекция Социално подпомагане, гл. специалист Кадучева от Здравнопрофилактични и социални програми в отдел Здравеопазване и социални дейности на Община Стара Загора и директорите на двата дома - Тошанка Първова и Петя Чакърова.

За да не се стигне до затваряне на домовете, в които са настанени деца от цяла България, д-р Генади Ганчев предложи до 12 ноември директорите на двата дома да депозират за съгласуване проекти за ремонт на кухненските блокове. От 12 ноември до 12 януари 2012 г. да бъде вторият етап, на който ще им бъде направена количествена оценка и ще бъде съставено писмено становище как ще бъде финансиран проектът. На третия етап - от 12 януари до 12 юли - да бъдат завършени ремонтно-строителните дейности и да се приключи с пререгистрацията.

Предписанията за 2011 година, издадени от ОДБХ, са много подробни, с цел максимално улеснение при създаването на проекти, коментира д-р Таня Стойкова, началник-отдел Контрол на храните. Гл. специалист Кадучева обеща да информира ръководството на общината, но изпълнението на предписанията да бъдат отложени във времето, тъй като парите за издръжката на домовете са изчерпани. Предписанията ще бъдат изпълнени, но това ще стане в следващата бюджетна година, когато новият Общински съвет гласува бюджета. Тя припомни, че от 2003 година домовете са прехвърлени от държавата към общината и издръжката им не е променяна от 2008 година, поради което се налага всяка година да се отделят средства за дофинансиране основно за храна и отопление.

Информация: вестник Старозагорски новини

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |