Събития Назначиха Андреан Сутров за заместник на районния прокурор на Стара Загора

Назначиха Андреан Сутров за заместник на районния прокурор на Стара Загора

Понеделник, 27 юни 2011 г., 21:53
Размер на буквите
Андреан Сутров Стара Загора

С решение на Висшия съдебен съвет за заместник на административния ръководител на Районна прокуратура - Стара Загора Емилия Вакарелска бе назначен прокурор Андреан Сутров. Той встъпи в длъжност на 17 юни. Прокурор Сутров е роден през 1971 година в Стара Загора. Завършил е специалност „Право” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Живее в Стара Загора. Семеен, с две деца.

До назначаването му на новата длъжност е прокурор в Районна прокуратура в Стара Загора.

- Прокурор Сутров, как се стигна до избора Ви за заместник районен прокурор на Стара Загора?

- Използвам възможността чрез вашия вестник да изкажа своя благодарност към административния ръководител на РП, който ми гласува доверие в аванс с това назначение, което се надявам в бъдеще да оправдая.
С измененията на Закона за съдебната власт от началото на тази година и последващи допълнителни промени през март бе променен досегашният ред, по който се назначаваха заместници на административните ръководители. Иска ми се да отбележа, че при обсъждането на законопроекта Общото събрание на прокурорите в РП-Стара Загора изготви предложение за законодателна промяна в този смисъл. Според мен това е изключително добро законодателно решение, тъй като дава възможност за по-добра екипност в работата.
Досегашният ред предвиждаше това да става с решение на ВСС, като той обявяваше конкурс за тази длъжност. Всеки кандидат участваше чрез атестиране. Сегашната промяна предвиди нов ред, а именно това да става по предложение на административните ръководители. С решението си ВСС само одобрява това решение.

- Какви ще са Вашите функции?

- Да подпомагам административния ръководител при упражняване на дейността му по организация и ръководство на дейността на Районна прокуратура-Стара Загора. Те са определени, освен от закона, и от самия административен ръководител. Изразяват се в две насоки – едната е, че по закон ръководителят възлага на заместника, когато отсъства той, да изпълнява функциите му в съответната прокуратура.
Инцидентно могат да бъдат възлагани широк кръг задачи. Например по НПК има определен ред, по който се иска удължаване на сроковете за разследване. Това удължаване на сроковете става от административния ръководител на съответната прокуратура, но може да се извършва и от заместника. Вероятно ще бъде възложено и на мен.

- Какви са очакванията Ви от новата длъжност и как ще повлияе тя на работата Ви като действащ обвинител?

- Очакванията ми са свързани преди всичко с поемане на по-голяма отговорност, защото, освен натовареността с пряката прокурорска работа, ще имам и административна. Това носи и по-голяма отговорност, и по-голяма ангажираност. Надявам се да не се отрази на качеството на работата ми като действащ обвинител. Във връзка с администрирането няма начин да няма по-голямо натоварване, свързано с допълнителни задачи, които са извън обикновената прокурорска работа.

- В началото на този месец главният прокурор Борис Велчев заяви пред правната комисия в парламента, че, ако не се вземат спешни мерки за намаляване на натовареността на прокуратурата, догодина тя няма да бъде в състояние да изпълнява своите задължения. Как усещате Вие тази натовареност от позицията на действащ прокурор, като се има предвид, че ще имате и нови административни задължения?

- Считам, че е налице една обезпокоителна тенденция от последните години, на прокуратурата да се възлагат несвойствени задачи, свързани не с противодействие на престъпността, а с осъществяване на функции, които дублират правомощията и функциите на съществуващи държавни органи и институции. Много по-ефективно, правилно и евтино би било да се положат усилия за повишаване ефективността на работа на съществуващите контролни органи. Не всяко правонарушение е и трябва да бъде престъпление. Има голям диапазон от нарушения, регламентирани, като такива в специални закони, за които е предвиден административен ред за санкциониране. Осъществяването на превенция за спазването на конкретния закон и реализирането на отговорност за нарушаването му е възложено на определен контролен орган. В България има над 300 контролни органи. За това става дума в този дебат, който се отвори. Вместо нарушението да се криминализира и да се водят скъпоструващи наказателни производства, просто трябва да се използва потенциала на вече съществуващия контролен орган и да се налагат административни наказания. В много случаи предвидената административна санкция е значително по-тежка от предвидената наказателна отговорност.
Освен че е правилно и по-щадящо за бюджета, активизирането на контролните органи ще намали напрежението от свръхнатовареността на прокуратурата, разследващите, оперативните и съда. Нормализирането на обема на работата неминуемо ще се отрази положително на качеството и срочността на работата на правоохранителните органи.

- Какво си пожелавате за новата длъжност?

- Да съм полезен на работата и колектива.

Интеврю: вестник Новината

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |