Събития Община Стара Загора получи безвъзмездно фиансиране по ОП Регионално развитие

Община Стара Загора получи безвъзмездно фиансиране по ОП Регионално развитие

Четвъртък, 23 юни 2011 г., 13:14
Размер на буквите
Стара Загора получи средства по ОПРР

Зам.-министър Лиляна Павлова, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма Регионално развитие, подписа днес в министерството  договори с 36 общини, които имат одобрени проекти по схема Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по тези договори възлиза на 21,2 млн. лева, от които 18 млн. лева са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, поясни зам. министър Павлова. Тя каза още, че финансовият ресурс по схемата е разпределен в 2 компонента:

  • Компонент 1  - Общини на 7 големи града – София, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Пловдив и Стара Загора с общ размер - 7 млн. лева;
  • Компонент 2 – 29 общини на средно-големите градове, центрове на агломерационни ареали, с общ размер – 14,5 млн. лева.

Пет процента от финансовия ресурс са собствен принос на общините в рамките на националното съфинансиране.
Основната цел на схемата е изработване на интегрирани планове за градско развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 36 града - центрове на агломерационни ареали.

Според зам. министър Павлова интегрираните планове трябва да подпомогнат осъществяването на дългосрочна визия за развитието на градовете чрез реализация на проекти в градски територии с цел привличане и координирано управление на разнородни инвестиции, подпомогнати от структурните фондове на ЕС. В рамките на схемата ще бъдат определени и зони на въздействие (до три зони в един интегриран план), ще бъдат изработвани подробни устройствени планове (ПУП), или проекти за изменение на действащите. Ще бъдат разработвани и предпроектни проучвания.

Продължителността на проектите варира между 24 и 30 месеца, което е максималният срок за изпълнението им.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |