Събития Парламентът прие енергийната стратегия на България до 2020 г.

Парламентът прие енергийната стратегия на България до 2020 г.

Сряда, 01 юни 2011 г., 16:24
Размер на буквите
енергийна стратегия на България

Парламентът прие енергийната стратегия на България до 2020 година. Основните приоритети, посочени в документа, са гарантиране на сигурността на енергийните доставки, достигане на целите за 16 процента дял на енергията от възобновяеми източници в крайното електропотребление, повишаване на енергийната ефективност, развитие на конкурентен енергиен пазар и политика, насочена към осигуряване на енергийните потребности и защитата на интересите на потребителите.

До 2020 г. политиката в областта на енергетиката ще бъде насочена към подобряване на енергийната сигурност. Най-важните направления, в които ще се развива, са активно участие в проектите по изграждане на Южен газов коридор, изграждане на междусистемни газови връзки със съседните на България страни, разширяване на капацитета за съхранение на природен газ чрез изграждане на ново хранилище.

Други основни направления на енергийната ни политика ще бъдат: създаване на условия за доставки на втечнен и компресиран природен газ, както и оптимално използване на местните енергийни ресурси.

Ще отстояваме позициите си пред европейските институции за запазване и увеличаване дела на ядрената енергетика в страната чрез удължаване експлоатационния срок на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй", както и изграждането на 2000 МВт нови ядрени мощности (АЕЦ "Белене" и/или блокове 7 и 8 в АЕЦ "Козлодуй"), е записано в документа.

До 2020 г. се поставя за цел да се прокарат мерки за насърчаване на енергоспестяването, което да доведе до 50-процентно намаление на "енергийната интензивност при създаване на брутния вътрешен продукт".

Подобряването на енергийната сигурност ще стане чрез ограничаване на зависимостта от внос на енергийни ресурси, диверсификация на доставчиците и на източниците, както и диверсификация на трасетата.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |