Събития ЕК: България ограничава свободното движение на адвокати от ЕС

ЕК: България ограничава свободното движение на адвокати от ЕС

Четвъртък, 29 октомври 2009 г., 15:59
Размер на буквите

Европейската комисия (ЕК) предприе мерки за отстраняване на някои пречки за свободното движение на услуги в България. Комисията ще изпрати официално искане до България във връзка с разпоредби от националното законодателство, които ограничават свободното движение на адвокати и адвокатски кантори от ЕС в България.

Това официално искане е под формата на мотивирано становище - вторият етап от процедурата за нарушение, определена в член 226 от Договора за ЕО.
При липса на задоволителен отговор в срок от два месеца комисията може да отнесе случая до Съда на Европейските общности, предаде econ.bg.
Освен това ЕК ще сезира Съда на Европейските общности относно отказа на Люксембург да възстанови разходите по медицински тестове, извършени в друга държава-членка и ще изпрати официално уведомително писмо съгласно член 228 от Договора за ЕО, с което ще поиска спазване на предходно решение на Съда относно разпоредби от законодателството, с които лекарите се задължават да открият сметка в определена банка.
България ограничава свободното движение на адвокати и адвокатски кантори, установени в други държави-членки
Комисията смята, че определени разпоредби от българското законодателство по отношение на адвокатите представляват пречка за свободата на установяване на адвокати и на адвокатски кантори в България, както е определена в член 43 от Договора за ЕО и в Директива 98/5/ЕО относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията.
По-специално ЕК смята, че налагането на изискване за българско гражданство за придобиването на звание български адвокат, както и фактът, че българските адвокати и адвокатите от други държави-членки не се ползват с еднакви права за упражняване на своята дейност, не са оправдани. Освен това липсата на възможност адвокатските кантори, установени в други държави-членки, да учредят клон на своята дейност в България, както и липсата на възможност да използват своето фирмено наименование в България, противоречат на разпоредбите на член 43 от Договора за ЕО.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |