Събития Влезе в сила новият Закон за енергията от възобновяеми източници

Влезе в сила новият Закон за енергията от възобновяеми източници

Сряда, 04 май 2011 г., 10:33
Размер на буквите
Закон за ВЕИ

В последния брой на Държавен вестник е обнародван новият Закон за енергията от възобновяеми източници. Електрическата енергия, произведена от геотермална и слънчева енергия, както и за електрическата енергия, произведена от биомаса се изкупува за срок от 20 г. Токът, произведен от вятърна енергия - за срок от 12 г.

Електрическата енергия, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW, както и за електрическата енергия, произведена от други видове възобновяеми източници - за срок от 15 г.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |