Събития Ученици ще се обучават за правилното използване на телефон 112

Ученици ще се обучават за правилното използване на телефон 112

Петък, 29 април 2011 г., 13:11
Размер на буквите
Телефон 112

Екипът на Районен център 112 – Бургас проведе информационна среща с представители на училищата от община Стара Загора. Педагози се запознаха с възможностите и предимствата на Националната система за спешни повиквания – единният европейски номер 112, с общите принципи на функциониране и взаимодействието й със службите за спешно реагиране.

Обсъдени бяха възможностите за провеждане на обучение на подрастващите за правилното използване на телефона за спешни повиквания – как и кога трябва да се обаждат на телефон 112, каква информация следва да подадат при различните видове инциденти, каква реакция могат и трябва да очакват, какви са последиците от т. нар. лъжливи повиквания, съобщи пресцентърът на ОДМВР - Стара Загора. В помощ на класните ръководители, специалистите от тел. 112 са разработили презентации за различните възрастови групи, които могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на ОДМВР – Стара Загора.

На 16 май 2011 г. екипът на Районен  център 112 – Бургас  и техните приятели от Младежки общински съвет – Стара Загора ще проведат и информационна среща за ученици, които желаят да участват в популяризирането на единния европейски номер за спешни повиквания сред връстниците си. По време на срещата, Лазарин Ранчев от РС ПБЗН – Стара Загора представи и материали за обучение на ученици по теми, свързани с подготовката им за предотвратяване на пожари и действия при бедствия и аварии. Материалите също са публикувани на интернет страницата на ОДМВР - Стара Загора.

Информационната среща се проведе в рамките на двудневно работно съвещание между оперативните дежурни части на ОДМВР – Стара Загора и Пловдив и Районните центрове 112 в Бургас и Кърджали, което се проведе в ОДМВР – Стара Загора. Екипите на РЦ 112 представиха анализ н регистрираните инциденти в съответните области и обсъдиха със служителите на областните дирекции различни решения и добри практики за взаимодействие между служителите приемащи и предаващи сигналите, дежурните части на ОДМВР и РУ “Полиция” и екипите за реагиране.

Една от основните ни задачи е популяризирането на единния европейски номер за спешни повиквания сред различните възрастови и социални групи от населението и разясняване на случаите за правилното използване на услугата  – подчерта директорът на Дирекция Национална система 112  Стоян Граматиков. 

По данни на ЕК, само за една година процентът на хората, които са информирани за тел.112 в България е нараснал от 43  %  на 66%  и това е основно активното население в градовете. Необходимо е целенасочено да се работи за информиране на жителите на малките населени места – заяви г-н Граматиков.

Участниците в срещата се запознаха и със развитието на системите 112 в други европейски страни – Финландия, Естония, Румъния и Испания. Моделите във отделните страни са различни – различна е субординацията, обхвата на обслужваните сигнали и организацията на дейността им. Общи, обаче са критериите за ефикасност на услугата 112 – бързина и качество на приемане, предаване и реагиране на сигнала. По тези показатели Националната система 112 в България за краткия период от своето създаване, вече е постигнала нива, които не отстъпват на най –добрите европейски постижения.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |