Събития Прогрес АД приключи проект за професионална квалификация по професията Леяр

Прогрес АД приключи проект за професионална квалификация по професията Леяр

Петък, 29 април 2011 г., 12:40
Размер на буквите
Прогрес

Фирма Прогрес АД - Стара Загора, в партньорство с Федерация на научно-техническите съюзи в България, успешно приключи проект по Оператвина програма Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г., съфинансиран от Европейски социален фонд. Проектът е за Професионална квалификация на заетите лица по професията Леяр и е  осъществен в рамките на шест месеца.

Дейностите бяха осъществени в два основни етапа - теория и практика на професията, като  обхвана 116 лица от основното производство на фирмата.

Проектът цели повишаване  производителността на труда и конкурентноспособността на фирма Прогрес АД, посредством обучение на наетия персонал и инвестиране  в капацитета на заетите лица.

Прогрес

Обучението се извърши  при активното участие на водещата организация - работодателят и курсистите. За правилното изпълнение на дейностите на проекта и постигането на заложените цели отговорностите за отделните етапи бяха  разпределени между водещата организация – Прогрес АД и партньора. Партньорът - Федерацията на научно-техническите  съюзи  в  България, като лицензиран център за професионално обучение и с 30 годишен опит в езиковото, компютърно и професионално обучение  и опита в изпълнение на проекти, притежава както капацитет, така и умения за 100 % ангажиране и изпълнение на всички дейности по проекта. Той осъществи съвместни действия с работодателя по определяне графика за провеждане на учебните занятия, съгласува учебните програми и сертифицира професионалната квалификация по професията.

По време на заключителната пресконференция беше подчертано, че изпълнението на проекта ще допринесе за развитие на човешките ресурси, чрез повишаване на квалификацията, подобряване на адаптивността на заетите в производствения процес, повишаване на производителността на труда, а от там и до повишаване на конкурентноспособността на фирмата и жизнения стандарт  на работещите в нея.

На пресконференцията присъстваха: Славин Янакиев – изпълнителен директор на Прогрес АД, Таня Радкова – икономически директор на Прогрес АД и Ръководител проект, Ваня Стамболова – главен експерт в Агенция по заетостта Дирекция Европейски фондове и международни проекти, Димана Хаджикостова и г-жа Даниела Димитрова от Дирекция Регионална служба по заетостта Хасково и Ани Попова – експерт към Център за професионално обучение към Федерация на научно-техническите съюзи в България – партньор по проекта.

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |