Събития Фирмите, които не са извършвали дейност през 2010 г., също подават декларации

Фирмите, които не са извършвали дейност през 2010 г., също подават декларации

Четвъртък, 24 март 2011 г., 17:29
Размер на буквите
Подаване на декларации

Изтича срокът за подаване на годишните декларации за всички юридически лица и деклариране на данък печалба за 2010г. До 31 март фирмите, които не са упражнявали дейност през годината също трябва да подадат декларация образец 1010а. Задължени по закон са всички юридически лица с изключение на едноличните търговци.

Напомняме че глобите за неподадени в срок декларации, включително на лица, които не са упражнявали дейност през годината са от 500 до 3000 лв., а за деклариране на неверни данни и неподадени приложения от 100 до 1000 лв., съобщиха от пресцентъра на НАП.

5922 са подадените декларации за облагане с корпоративен данък в Офиса на НАП в Стара Загора към 23 март.  Над 75 % от фирмите са предпочели да изпратят годишните си декларации по Интернет и са се възползвали от процента отстъпка. 3328 са приетите декларации на място в офисите в Стара Загора и Казанлък, а 284 са изпратени по пощата с обратна разписка или куриер.

Припомняме, че декларацията за облагане с корпоративни данъци за данъчната 2010 г. се подава заедно с годишния отчет за дейността до 31 март 2011 г. В този срок трябва да бъде заплатен и дължимия корпоративен данък от дружествата, които са осъществявали дейност. За фирмите, които изпратят своите документи по интернет, подписани с електронен подпис е предвидена отстъпка в размер на 1% от дължимия данък, но не повече от 1000 лв.

Декларациите се подават лично от данъчно задължените лица или от упълномощен представител в офисите на НАП по регистрация, по пощата с обратна разписка или по интернет. Списъкът на кодовете за видове плащане, номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП, както и повече информация за плащането на данъци и осигуровки по Интернет може да бъде получена от рубриката "Плащане" на сайта на НАП - www.nap.bg или на телефона на информационния център: 0 700 18 700.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |