Събития Оперативна програма Конкурентоспособност предлага две нови схеми за финансиране на фирмите

Оперативна програма Конкурентоспособност предлага две нови схеми за финансиране на фирмите

Неделя, 02 януари 2011 г., 19:58
Размер на буквите
технологично оборудване

Две нови схеми от оперативна програма Конкурентоспособност са отворени за кандидатстване от страна на фирмите. Те са за технологична модернизация в малки и средни предприятия и за внедряване на иновации в производството. Процедурите са открити в последния работен ден на 2010 година. Финансирането за тях е в размер на 147 млн. лева.

По схемата за модернизация срокът изтича на 1 април 2011 г. Предвидената помощ е 97 791 500 лева. Ако бъдат одобрени, фирмите могат да инвестират в нови технологии и оборудване, както и да получат професионални съвети и консултации, пише вестник 24 часа.
Допустимите за финансиране вложения са за закупуване и въвеждане в експлоатация на машини и съоръжения, както и на компютърно оборудване. Ще се финансират и нематериални активи като софтуер за управление на производствения процес, права по патенти, лицензи и др. Консултантските услуги пък оперативна програматрябва да са свързани с въвеждането на новите технологии, процеси, продукти или услуги. Допустимо е и да са за разработване на бизнес и маркетингови стратегии. Разходите за консултанти за изготвяне на проектите трябва да са до 5% от общите допустими, но не повече от 10 000 лв.

По схемата за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги са предвидени 48 895 750 лева. Ще се финансира и създаването на част или на цяла поточна линия за производството на новия продукт, необходимият софтуер за това и др.
По процедурата ще се финансират само проектите, които са събрали не по-малко от 60% от необходимите точки. В нея фирмите могат да се включат чак до ноември, тъй като има няколко крайни срока за кандидатстване - 7 март, 9 май, 11 юли, 12 септември и 14 ноември.

Проектите и по двете схеми се приемат в регионалните звена на Агенцията за малките и средните предприятия.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |