Събития Министерството на земеделието и храните работи по минимизиране на наложените от Брюксел санкции

Министерството на земеделието и храните работи по минимизиране на наложените от Брюксел санкции

Петък, 05 ноември 2010 г., 20:17
Размер на буквите
земеделие

Министерството на земеделието и храните работи по намаляване на размера на наложените от Европейската комисия санкции по директните плащания на площ. Ведомството е предприело всички необходими действия за отстраняване на констатираните пропуски в прилагането на директните плащания за 2007 г., за да не се допусне налагане на бъдещи санкции.

Най-важната стъпка в тази посока е работата по обновяване на Системата за идентификация на земеделските парцели чрез изготвянето на нова орто-фото карта на страната. През 2007 г. България за първи път приложи схемите и мерките за директно подпомагане, финансирани със средства от ЕС, и на това се дължат част от допуснатите пропуски.

Информацията за намерението на ЕК да наложи санкция за 2007 г. беше съобщена на България още през месец февруари 2010 г., след което бяха използвани всички законови възможности санкцията да бъде опростена или намалена.

Припомняме, че днес (5 ноември) бе публикувано Решение на Комисията от 4 ноември 2010 г., с което се налагат санкции на 19 държави – членки за неспазване на правилата за подпомагане на ЕС. С решението се изключват от финансиране някои разходи, направени от държавите-членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Санкцията на България е в размер на 20,2 млн. евро.

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |