Събития От Програмата за развитие на селските райони са изплатени около 18%

От Програмата за развитие на селските райони са изплатени около 18%

Петък, 22 октомври 2010 г., 13:13
Размер на буквите
Стара Загора

До средата на месец октомври 2010 г. подадените инвестиционни проекти по нея надхвърлят 11 хиляди с обща стойност на исканата субсидия - близо 4,9 млрд. лева. През последната година темпът на обработка на проектите е ускорен като реално изплатените средства до този момент са 17,7% от бюджета на Програмата.

Това обаче не ни успокоява и затова ние активно работим в посока осигуряване на по-добра организация и повишаване на административния капацитет на Разплащателната агенция,  облекчаване на процедурите за кандидатстване по различните мерки, увеличаване на компенсаторните плащания и др., така че да увеличим темпа и да гарантираме максимално усвояване на средствата по ПРСР, каза зам.-министър Светлана Боянова, съобщиха от пресцентъра на МЗХ. Тя взе участие в семинар Българското селско стопанство – 3 години след членството в ЕС – състояние и перспективи.   
Пред участниците в семинара зам.-министър Боянова разясни предложенията на Министерството на земеделието и храните, включени в шестото изменение на ПРСР. Най-важните от тях са свързани с прехвърляне на остатъчния бюджет от мярка 611 Доплащания към националните плащания, която приключи в края на 2009 г., към мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства, в частта негарантиран бюджет, предоставяне на приоритет при разглеждането на проектите от сектор Производство на плодове и зеленчуци, комбиниране на държавната помощ за производство на качествено краве мляко и за отглеждане на кокошки – носачки с кандидатстването по мярка 121 и осигуряване на по-голяма субсидия на животновъдите, увеличаване на компенсаторните плащания за агроекология и за фермери в необлагодетелствани райони.
В средата на 2011 г. е планирано да стартира още една мярка от Програмата за развитие на селските райони, по която ще се финансират проекти за изграждане на хидромелиоративни съоръжения. Бюджетът по мярката е 90 млн. евро и нейната цел е да стимулира възстановяването на съществуващи или създаването на нови поливни площи в страната. Чрез тази нова мярка от ПРСР ние ще отговорим на предизвикателствата пред българското земеделие, свързани със засушаването и ще стимулираме производството на зеленчуци, обясни зам.-министър Светлана Боянова.
Мисли се по посока прехвърляне на средства и към т.нар. публични мерки от Програмата, по които интересът е огромен, а подадените проекти надхвърлят предвидения бюджет. Кметовете в България доказаха, че наистина милеят за хората, които живеят в селските райони, каза още зам.-министър Боянова.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |