Събития Износът на България за 6 месеца е близо 10 млрд. лв.

Износът на България за 6 месеца е близо 10 млрд. лв.

Понеделник, 11 октомври 2010 г., 11:14
Размер на буквите
Стара Загора

Износът на България за ЕС се е увеличил с 20.2% от януари до юли, спрямо съответния период на предходната година и възлиза на близо 10 млрд. лв. Основните търговски партньори на България са Италия, Германия, Гърция и Румъния, които формират над 61.7% от износа за страните - членки на ЕС, съобщи Националният статистически институт.

Износът за Италия се е увеличил с 33.1%, а този за Германия - с 22.9%. Най-значително нарастване се наблюдава в износа за Люксембург, Естония и Словения. Износът за Дания и Чехия бележи ръст съответно с 59.9% и 52.3%. Най-голям спад е регистриран при стоките, изнесени за Кипър и Португалия. През юли 2010 г. износът за ЕС нараства с 33.4% спрямо същия месец на предходната година и достига 1.9 млрд. лв. Вносът на България от ЕС за периода януари - юли 2010 г. се е увеличил с 3.7% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 11.8 млрд. лв. Най-голям ръст бележи вносът от Португалия - с 98.9%. Вносът от Румъния, Малта и Литва нараства с над 44%. Най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Естония, Швеция и Дания. През юли 2010 г. вносът на България от страните - членки на ЕС, се увеличава с 8.7% спрямо същия месец на предходната година и достига 1.8 млрд. лв.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - юли 2010 г. е отрицателно и възлиза на 1.8 млрд. лв., а за месец юли е положително и достига 91.3 млн. лв.
Износът на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, показва, че през първите седем месеца на 2010 г. в сравнение със същия период на 2009 г. са изнесени повече стоки от преобладаващата част от секторите. Най-голям ръст е отбелязан в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)”1 и „Машини, оборудване и превозни средства”. Наблюдава се спад само при износа от един сектор - „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн”. При вноса от ЕС най-голям ръст е отчетен в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) и „Минерални горива, масла и подобни продукти”, а най-нисък - в сектора „Машини, оборудване и превозни средства”.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |