Събития От три години не е регистрирано замърсяване на въздуха на Стара Загора

От три години не е регистрирано замърсяване на въздуха на Стара Загора

Сряда, 07 октомври 2009 г., 18:28
Размер на буквите

"Налице е трайна тенденция за намаляване нивата на замърсителя серен диоксид в атмосферния въздух на Старозагорска област", съобщи вчера директорът на РИОСВ Нанчо Видев по време на Областния консултативен съвет, свикан от областния управител Йордан Николов. С близо двегодишно закъснение, през декември 2008 г. бившето правителство прие Програма за опазване здравето на населението от замърсяването на околната среда в района на Област Стара Загора, а на вчерашното заседание при областния управител специалистите от здравните и екологичните институции информираха за изпълнението на Програмата, пише вестник Старозагорски новини.

Изводът за трайната тенденция за намаляването на нивата на серния диоксид е направен въз основа на анализа на резултатите от 24-часовия мониторинг на атмосферния въздух. Данните, цитирани от директора на РИОСВ, сочат, че през 2007 г. са регистрирани 185 превишения на средночасовите норми на серния диоксид, през 2008 г. превишенията са били 169, а от началото на 2009 г. до сега - 72 превишения. Подобно намаление има и в броя на регистрираните превишения на средноденонощните норми и т.нар. алармен праг - 4 превишения през 2007 г., 7 през 2008 г. и едно от началото на 2009 г. до сега. ТЕЗИ ДАННИ ОБАЧЕ КАСАЯТ ГРАД ГЪЛЪБОВО, А НЕ СТАРА ЗАГОРА. В областния град, който в три последователни години (2004-2006 г.) страдаше от перманентни обгазявания, не е измерена нито една наднормена стойност на серен диоксид от началото на 2007 г. до сега. През последните три години не са отчетени наднормени показатели и на нито един от измерваните атмосферни замърсители - азотен оксид, въглероден оксид, въглеводороди (метанови и неметанови),хлороводород, хлор, циановодород и др.
Налице е тенденция за намаляване на фините прахови частици, при които основен фактор за повишението им през зимния период е отоплението с твърди горива.
Вчера директорът на РИОСВ изказа благодарност към операторите на трите ТЕЦ-а от комплекс "Марица Изток", които при критични ситуации са реагирали веднага (до 15-ата минута) на предписанията на екоинспекцията. За по-нататъшни предотвратявания на случаите на регистриране на високи концентрации от серен диоксид във въздуха на гр.Гълъбово от РИОСВ са категорични, че трябва да продължат проектите за изграждането на СОИ на последните два блока в ТЕЦ "Марица Изток 2". Нанчо Видев вчера съобщи, че е започнато проектирането на СОИ за 5-и и 6-и блок и в скоро време се очаква да стартира тяхното изграждане.
Очаква се и "Брикел" ЕАД да изградят СОИ. Поне това обеща при едно от посещенията си в Стара Загора Христо Ковачки.

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |