БНБ налага контрол върху небанковите дружества, които предлагат кредити

Array Печат Array
Понеделник, 05 октомври 2009 г., 18:01
Размер на буквите

По строги правила започват да действат за небанковите кредитиращи дружества от октомври 2009 г. Контролът върху тях ще се засили, защото влизат в регистър на БНБ. Банката ще следи стриктно дали спазват наредбата, която регламентира дейността им. Едно от основните изисквания към дружествата е да обявяват всички лихви, такси и комисиони, а също и начинът, по който се изчисляват и условията, при които може да се променят.

Ясно ще трябва да дават данни и за разходите за предсрочно погасяване.
Цялата тази информация задължително трябва да е оформена като общи условия към договора за заем. Те пък трябва да са сложени на видно място в офисите, а по възможност да ги има и в електронен вариант. Нужно е още условията по договорите с клиентите да са формулирани ясно. Към тях ще се прилагат клаузите на закона за потребителския кредит, уточнява вестник 24 часа.
До 1 октомври действащите небанкови финансиращи дружества трябваше да подадат документи в БНБ, за да бъдат включени в регистъра. Досега в него фигурират около 40 дружества. Очаква се още поне 100 да бъдат добавени, защото са подали документи в последните дни. Всички, които не са регистрирани, няма да имат право да отпускат заеми, лизинг, факторинг. В противен случай ги грози санкция до 70 000 лв. Дали могат да работят, ще решава "Банков надзор" в зависимост от това дали отговарят на изискванията за капитал, квалификация на мениджърите и т.н. Отделно ще бъдат преценявани дали могат да работят с кредитния регистър.

Ключови думи: