Събития Засилено полицейско присъствие ще има край училищата в Старозагорско

Засилено полицейско присъствие ще има край училищата в Старозагорско

Сряда, 15 септември 2010 г., 12:44
Размер на буквите

Стара ЗагораОще в началото на лятната ваканция, районните управления Полиция и Пожарна безопасност и спасяване Старозагорска област предприеха действия за   гарантиране на повече сигурност за учениците през новата  учебна година. В сътрудничество с общините, регионалния инспекторат по образованието и училищните ръководства други институции бяха планирани и изпълнени комплекс от мерки за обезопасяване на училищните сгради и дворове и за подобряване организацията и безопасността на движение в районите на учебните заведения.

През периода 30.06.-30.08.2010 г. служителите от държавния противопожарен контрол при РУ Пожарна безопасност и спасяване са извършили проверки в учебните  заведения в областта, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Стара Загора. Проведени са срещи с общинските администрации и директорите на училища, за осигуряване на пожарната безопасност през учебната 2010/2011 г. и е създадена организация за предварителен контрол при извършваните ремонти в училищните сгради, с оглед привеждането им в съответствие с действащите противопожарни норми и изисквания. Тъй като в повечето случаи финансирането на ремонтите се извършва по програми на европейски  фондове, общинските администрации са запознати с нуждите от подобряване пожарната безопасност за всяка училищна сграда, за да бъде осигурено финансирането им, при планиране на ремонтните дейности през следващите години. При извършените проверки е констатирано, че училищата в областта разполагат с изправни уреди за първоначално гасене, вътрешните пожарни кранове са оборудвани, има изработени схеми и са създадени добри условия за евакуация на учениците и персонала в случай на пожар. В момента продължава извършването на дейности за подобряване на пожарната безопасност в две старозагорски училища – в едното се поставят врати, отделящи стълбищните клетки от етажните коридори, а в другото се извършват корекции по монтираната вентилационната система. Осигурени са допълнителни  уреди за първоначално гасене две училища в общини Гурково и Николаево.
Служителите от пътна полиция и териториална полиция също са извършили проверки в районите на училищата. Съвместно с представители на общините е направен преглед на пътната маркировка и знаковото стопанство, осветлението и средствата за принудително намаляване на скоростта в училищните райони, на обезопасеността на входовете на учебните заведения и прилежащите им дворове. За констатираните недостатъци, до общините и училищните ръководства са изпратени уведомителни писма за предприемане на мерки и отстраняване на рисковете за сигурността на децата.  РУ “Полиция” – Стара Загора  работи по реализирането на две работни карти   “Подобряване на организация на безопасно движение в община Стара Загора” и “Партньорство с учебните заведения, обществени структури и семейството за гарантиране безопасност и сигурност на подрастващите”. В изпълнение на двете работни карти, още  през м. май бе направено обследване на районите около училищата и резултатите бяха докладвани на заседание на МКОРС – Стара Загора на 19.05.2010 г. с оглед да бъде използван периода на лятната ваканция, за да бъдат отстранени констатираните рискове.  Към момента в районите на всички учебни заведения  има поставени знаци А 19 “Внимание деца”, осигурена е добра осветеност,  а пътната маркировка на уязвимите кръстовища периодично се обновява. В края на м. август и началото на м. септември са проведени срещи с началника на регионалния инспекторат по образованието, с общинските власти и директорите на учебни заведения и се провеждат охранителни обследвания на всички училища в областта.
В момента в областта се провежда традиционната акция “Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!”. Преди и по време на тържествата за първия учебен ден в училищните дворове, в районите край тях и на кръстовищата с интензивно движение бе осигурено засилено полицейско присъствие. Акцията ще продължи до края на м. септември. През този период служители на полицията ще осъществяват засилен контрол в районите на училищата в часовите периоди преди началото и след края на учебните занятия. Полицаите ще подпомагат безопасно движение и пресичане на децата и техните придружители. По улиците с интензивно движение в училищните райони и извън тях; ще следят водачите да спазват стриктно ограниченията на скоростта и предимството на пешеходците на сигнализираните пешеходни пътеки; ще контролират правилното пресичане и от страна на пешеходците.
Създадена е организация за засилено полицейско присъствие в районите на най-рисковите кръстовища край училищата през цялата учебна 2010/2011 г.  През първите два месеца от учебната година полицейски служители ще посетят училищата и ще беседват с децата и родителите по проблемите на безопасността на движение.
Решаващата роля за безопасността на детето, все пак имат родителите им. Статистиката показва,  че през миналата учебна година почти две трети от пострадалите в областта деца, са претърпели пътни инциденти като пешеходци. Затова пътните полицаи препоръчват майките и бащите на малките ученици използват първите дни на новата учебна година, за да припомнят на децата си правилата за безопасно движение на пешеходците. И да не забравят най-важното - че детето може да знае правилата, но прави това което вижда - примерът на родителя е изключително важен.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |