Събития 5 старозагорски фирми с опит за данъчни измами в Еврозоната

5 старозагорски фирми с опит за данъчни измами в Еврозоната

Сряда, 30 септември 2009 г., 09:09
Размер на буквите

49 фирми са проверени от инспекторите на НАП Стара Загора поради несъответствия в декларираните от тях доставки от фирми в ЕС. След съпоставка с информацията, получена от данъчните администрации на страните от Евросъюза несъответствията в отчетените сделки са на стойност 7 109 347 Евро. 5 от проверените фирми не са декларирали доставки на стоки за 123 244 евро.


Идентифицирани са 14 фирми,  които са декларирали вътреобщностни придобивания в по-късен данъчен период в размер на 1 955 804 евро, съобщиха от пресцентъра на НАП - Стара Загора. При 6 от тях се налагат актове за нарушения на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).
Инспекторите по приходите са изпратили 12 запитвания (SCAC) към съответните данъчни администрации на страните членки за проверка на действителността на сделките. До момента са получени 8 отговора, като при 7 от случаите българските контрагенти ще бъдат обложени, поради факта че не са декларирали изпращания към страните от Евросъюза. Допълнително установените задължения са за над 60 000 лева.
30 са фирмите допуснали технически грешки при попълване на дневниците за продажби, като най-често е отразяването в грешни колони и самоначисляване на ДДС, без да бъде отразена данъчната основа, както и вписването на некоректни ДДС номера на контрагентите.
Припомняме, че електронната система VIES съдържа информация за стойността на стоките, които се търгуват между различни фирми и лица регистрирани по ДДС в държавите членки. Информацията се набира на база подадените VIES  декларации и се обменя между данъчните администрации на страните от ЕС след изтичане на всяко календарно тримесечие.
Всички български търговци, регистрирани по ЗДДС са длъжни да подават ежемесечно в Агенцията по приходите информация за сделките си с фирми, също регистрирани по ДДС на територията на Европейския съюз. Ако в дадена VIES декларация не се впише валиден ДДС номер или клиентът не разполага с доказателства, че стоките са напуснали страната, това може да доведе до отказ за прилгане на нулева ставка върху извършената доставка, с което клиентът ще бъде задължен да заплати пълния размер на ДДС.
Препоръчваме   на търговците, преди да посочат данни в издаваните от тях фактури, да направят проверка за регистрацията по ДДС на техните партньори, чрез осигурения публичен достъп в Интернет на адрес: http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |