Събития Издадоха патент за нов метод на рекултивация

Издадоха патент за нов метод на рекултивация

Понеделник, 28 септември 2009 г., 19:38
Размер на буквите

Патент за изобретение No 65660 за биотехнологичен метод за рекултивация на нарушени при открит въгледобив почви издаде Патентното ведомство на Република България. Изобретателят му е Венелин Вълков от "Минпроект" ЕАД, а патентопритежателите - "Мини Марица-изток" ЕАД и "Минпроект". Новият метод може да се използва при недостиг на хумус в процеса на рекултивационната дейност.

Възстановяването на почвеното плодородие чрез него се състои в разстилане и заораване на минерални мелиоранти, глинест материал, пепелина  и минерални торове, последвано от уплътнено отглеждане на високопродуктивни легуминозни едногодишни и житни култури. Сидератната фаза (зеленото торене) се провежда в продължение на две години чрез отглеждане на зимен фуражен грах и суданска трева в уплътнено сеитбообращение в количество минимум 2000 кг/дка, при което коефициентът на образуване на органично почвено вещество е 0.23. Обичайно рандеманът (коефициентът на трансформация на сидератната маса в почвено органично вещество) в естествения процес на хумусообразуване е 0.18, пише вестник Старозагорски новини.
По описания метод новоформираната "почва" съдържа 55.2% физична глина, 1.05% органичен въглерод, 0.06% органичен азот. Съдържанието на тежки метали (кадмий, арсен, живак, олово, никел, цинк, мед) е под пределнодопустимите концентрации. При направените тестове за продуктивност е получен добив на пшеница 420 кг/дка.
Заявката за издаване на патент за изобретение е подадена съвместно от патентопритежателите на 10 ноември 2003 г.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |