Събития 52 хиляди страници отчет на първия междинен доклад по проект на БТПП пристигна в Агенцията по заетостта

52 хиляди страници отчет на първия междинен доклад по проект на БТПП пристигна в Агенцията по заетостта

Понеделник, 19 юли 2010 г., 12:07
Размер на буквите

Екипът по управление на проекта Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й предаде на Агенцията по заетостта първия междинен доклад по изпълнение на проекта. Впечатляващият обем от 24 класьора, и 20 кашона отчетни документи и доказателствени материали, общо над 52 хиляди страници, изминаха пътя до сградата на Агенцията натоварени на кола комби, на която багажникът не успя да се затвори.

52 Снимка БТПП Проектът е предвиден за оценка и практическо предотвратяване на нелоялната конкуренция  от т.н. «сив» сектор и за защита правата на заетите лица.

Жал ми е за всичката тази хартия, която ако се допускаше да се представя в сканиран вид, щеше да спести много усилия и на държавната администрация и екипа на проекта» - каза по този повод ръководителят на проекта г-жа Беата Папазова.
По изпълнението на проекта до сега са анкетирани 6337 работодатели и лица от целевите отрасли и региони във важните за малкия и среден бизнес от 28-те области на България: производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия; производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло; гражданско строителство и изолации; хотелиерство и ресторантьорство; транспорт, спедиция и съобщения; операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги; учебно – образователни услуги.

Анкетното проучване на Българската търговско-промишлена палата е най-значителното по обхват от провежданите до сега в страната, защото освен по региони, ще възпроизведе степените на информираност относно действащата нормативна уредба на трудовоправните и осигурителните отношения също и по отрасли.

 

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |