Събития Областният управител на Стара Загора ще търси обезщетение за некачествен ремонт

Областният управител на Стара Загора ще търси обезщетение за некачествен ремонт

Четвъртък, 01 юли 2010 г., 09:40
Размер на буквите

Областният управител на Стара Загора Йордан Николов е дал едноседмичен срок на фирма "Валдес 96" ЕООД да отстрани за своя сметка течовете от сградата на Oбластната администрация, след извършения от фирмата ремонт през м.май миналата година.

"Валдес 96" е била избрана сред трима кандидати за извършване на ремонт на стойност близо 200 000 лв., съобщиха вчера от пресцентъра на Oбластната управа. Справката в търговския регистър показва, че фирмата е регистрирана в София и един от многобройните й предмети на дейност е извършване на строителни и строително-монтажни дейности.
В началото на 2010 г. Николов е назначил комисия, която е констатирала, че хидроизолацията на покрива на ниското тяло на сградата е пробита на две места, поради което се наводняват стените на помещенията от източната страна на втория етаж. В резултат на това мазилката на тавана и стените пада, а 2 кв.м от ламинирания паркет на пода са надигнати. Комисията е констатирала също, че в резултат на три пробива на хидроизолацията на покрива от западната страна на втория етаж са наводнени две стаи и фоайе, мазилката на таваните им се рони и част от хънтъра е паднала.

За констатациите на комисията "Валдес 96" е била уведомена с писмо от областния управител на 17 март т.г. Вчера Николов е изпратил второ писмо до фирмата, в което настоява да бъдат отстранени пропуските в ремонта.
"Съгласно сключен на 7 май 2009 г. договор за извършване на ремонтните дейности, фирма "Валдес 96" ЕООД гарантира качеството на вложените материали и на изпълнените дейности за не по-малко от пет години, като при неспазване на този срок отстранява за своя сметка констатирани пропуски или недостатъци", припомня в писмото ни Николов. То завършва с предупреждение, че ако в едноседмичен срок не бъдат предприети споменатите действия, ще се обърне към съда, за да присъди обезщетение за неизпълнение на договорните задължения, съобразно нормите на Закона за задълженията и договорите.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |