Събития Предвижда се от 1 септември 2010 г. застрахователните премии ще бъдат облагани с 2% данък

Предвижда се от 1 септември 2010 г. застрахователните премии ще бъдат облагани с 2% данък

Сряда, 23 юни 2010 г., 18:21
Размер на буквите

Министерски съвет прие Закона за облагане на застрахователните премии. Вносител е заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков. От 1 септември 2010 година застрахователните премии ще бъдат обложени с 2% данък. Проектът въвежда налог за застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори.

От финансовото министерство уточняват, че предложението за нов данък не променя съществуващия ред на данъчно облагане на печалбата на застрахователите, според Закона за корпоративното подоходно облагане.

Освободени от облагане са застрахователните премии по застрахователни договори за презастраховане и ретроцесия; договорите по застраховка "Живот" и рента; по Женитбена и детска застраховка; Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд; Постоянна здравна застраховка; Изкупуване на капитал; Допълнителна застраховка; договорите за застраховки на товари по време на международен превоз (включително стоки, багаж и други), когато началната или крайната точка на превоза е извън територията на България; договорите за застраховки „Летателни апарати”;” Плавателни съдове (морски, речни и по езера и канали)”; застраховките „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове)”, информира Investor.bg.
Законът ще се прилага за облагаеми застрахователни договори, сключени или предоговорени след 31 август 2010 г., както и за застрахователни премии получени след 31 август 2011 г., по облагаеми застрахователни договори сключени преди 1 септември 2010 г.

Законът предвижда следните санкции: за застраховател, който не подаде декларация или не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства -  глоба от 500 до 2 000 лв. При повторно нарушение глобата скача от 1 000 до 4 000 лв. Ако застраховател не посочи данъка в застрахователния договор, ще бъде глобен от 500 до 2 000 лв., а при повторно нарушение - от 1 000 до 4 000 лв.

Застрахователите посрещат решението отрицателно.Според тях въпреки че данъкът е косвен, той ще доведе до още по-голямо свиване на пазара - увеличаване на премиите, намаляване на комисионите, по-малко сключени полици и още по-голям спад в обхвата на "Гражданската отговорност". Като цяло спадът в сектора за март е 5,2 на сто, за април вече е 7%. До края на годината ще достигне 15% , предупреждават мениджъри.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |