Събития Брутният външен дълг намалява с над 400 млн. евро

Брутният външен дълг намалява с над 400 млн. евро

Сряда, 24 март 2010 г., 18:36
Размер на буквите

Брутният външен дълг в края на януари 2010 г. възлиза на 37 291.6 млн. евро (107.5% от БВП). Той намалява с намалява с 414.2 млн. евро в сравнение с края на 2009 г. (37 705.8 млн. евро, 111.3% от БВП). Това става ясно от публикувани днес данни на Българската народна банка. Най-много намаляват задълженията на сектор Банки (намаление от 486.2 млн. евро, 5.8%). В сравнение с края на януари 2009 г. (37 271.1 млн. евро) дългът нараства с 20.5 млн. евро.

В края на януари 2010 г. дългосрочните задължения са в размер на 24 856.7 млн. евро (66.7% от дълга), а краткосрочните - 12 434.9 млн. евро (33.3% от дълга), предаде econ.bg.
Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на януари 2010 г. е в размер на 2851.6 млн. евро (8.2% от БВП), като нараства спрямо края на 2009 г. с 50.3 млн. евро (1.8%). В сравнение с края на януари 2009 г. (2556.5 млн. евро) дългът на сектора нараства с 295.2 млн. евро.
Външните задължения на сектор Банки възлизат на 7899 млн. евро (22.8% от БВП), като намаляват с 486.2 млн. евро (5.8%) спрямо края на 2009 г. В сравнение с края на януари 2009 г. (8774.4 млн. евро) дългът на сектора намалява с 875.4 млн. евро.
През януари 2010 г. са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг в размер на 693.9 млн. евро (2% от БВП) при 849.7 млн. евро (2.5% от БВП) за същия период на 2009 г.
През януари 2010 г. са получени кредити и депозити от нерезиденти в размер на 141.9 млн. евро (0.4% от БВП) при 472.6 млн. евро (1.4% от БВП) за същия период на 2009 г. От получените кредити и депозити през отчетния период 39.1 млн. евро (27.5%) са задължения по вътрешнофирмено кредитиране, 22.8 млн. евро (16%) са получени от сектор Банки, 45.6 млн. евро (32.2%) от Други сектори и 34.4 млн. евро (24.3%) от сектор Държавно управление.
Нетният външен дълг в края на януари 2010 г. възлиза на 19 674.6 млн. евро (56.7% от БВП), като нараства със 120.9 млн. евро (0.6%) в сравнение с края на 2009 г. (19 553.7 млн. евро, 57.7% от БВП). В края на януари 2009 г. нетният дълг възлиза на 19 908 млн. евро, 58.8% от БВП.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |