Събития Сътвориха Оперативен план срещу обгазяванията

Сътвориха Оперативен план срещу обгазяванията

Сряда, 03 март 2010 г., 22:27
Размер на буквите

Работната група одобри Оперативния план за действие при превишаване на установените алармени прагове на замърсителите на въздуха в град Стара Загора, съобщиха вчера от РИОСВ - Стара Загора. На проведеното на 1 март работно заседание експертите от работната група са обсъдили и анализирали всички мерки, които трябва да се предприемат на различни управленски нива при евентуално превишаване на алармените прагове на азотните оксиди и серния двуокис в атмосферния въздух в града.

Целта, според авторите им, е: да се опази здравето на хората, като се ограничи продължителността на възникналата ситуация, чрез своевременна прогноза и контрол, пише вестник Старозагорски новини.
В документа са посочени конкретните задачи на оперативните групи към Общинска администрация - Стара Загора, РИОСВ, РИОКОЗ, "Гражданска защита" и РПУ. Единодушно е било решено да се изведе въпросът за качеството на атмосферния въздух на приоритетна позиция в политиката на Областна и Общинска администрация, както и оптимизиране на работата между отделните държавни институции в града.  
Сред набелязаните мерки, които ще се предприемат за подобряване качеството на въздуха в Стара Загора, е заложено да се внедри разработваната от екипи на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН система за предвиждане на инверсионни процеси и други неблагоприятни метеорологични условия в срок до края на м.май. Също до края на май 2010 г. трябва да бъде възобновен сателитният мониторинг. Предвидено е също осъществяването на превантивен, текущ и последващ контрол на всички обекти и дейности, източници на емисии в атмосферния въздух; оптимизиране на транспортната схема, както и нови пешеходни зони; разработване и реализиране на лесоустройствени планове и дейности в града; повишаване на екологичната култура на населението и т.н.
Разбира се, не липсват и пикантерии като: Разработване и изпитване на сценарии за редуциране на автомобилния трафик в централната градска част; Въвеждане на задължителни изисквания към емисиите на МПС-тата при провеждането на обществени поръчки и търгове за транспортни услуги; Редовно измиване на улиците и тротоарите през топлите месеци на годината; Предварително обявяване на графиците на провежданите изпитания на полигон "Змейово" и "Люляк", в това число и частни фирми, използващи тези полигони, както и въвеждането на постоянен мониторинг на качеството на въздуха там.
ЗА СВОЕВРЕМЕННОТО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИЗТОЧНИКА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ, ОЦЕНКА НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО И НАЛАГАНЕТО НА ОГРАНИЧЕНИЯ (СПИРАНЕ) НА МОЩНОСТИТЕ НА ГОРИВНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ, отговорни за изпълнението са директорът на РИОСВ и ОУ "Гражданска защита", пише още в Оперативния план.
Материала подготви:

Вестник Старозагорски новини: Щеше да е смешно, но е адски тъжно

Първо: Защото държавни служители продължават да вменяват на старозагорци, че обгазяванията са свързани с автомобилния трафик, битовото отопление и горивните инсталации от промишлеността.

Второ: Защото основният акцент е поставен само на два замърсителя - азотни оксиди и серен диоксид. За другите - фосген, циановодород, фини прахови частици, хлор и хлороводород, няма и дума в Оперативния план. И информация няма.

Трето: Защото участниците в работната група са същите онези, които се "бореха" с обгазяванията през 2004 - 2006 г., писаха директиви, но така и не идентифицираха източника. В групата изключения правят единствено проф. Цанко Яблански, проф. Георги Петков от ТрУ и новият шеф на полигон "Змейово" полк. Сергей Марков!?

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |