Събития Мини Марица изток ЕАД сезира прокуратурата за големи финансови злоупотреби

Мини Марица изток ЕАД сезира прокуратурата за големи финансови злоупотреби

Четвъртък, 25 февруари 2010 г., 11:58
Размер на буквите

След проверка на отдел Вътрешноведомствен финансов контрол Мини Марица изток ЕАД сезира Районна прокуратура - Раднево за предполагаеми финансови злоупотреби в големи размери по договор с Яворкомерс ЕООД, съобщиха от пресцентъра на въгледобивното дружество. От началото на 2010 г. от отдела са извършени над 10 проверки на материално-отговорни лица и по получени сигнали.

Извършен е предварителен контрол на над 700  фактури (за извършени разходи) и заявки (за закупуването на материали ). Проверените заявки са редуцирани с 60 000 лева за месец  януари 2010 г., поради наличности на заявените материали и активи в складовете. За констатираните нарушения виновните длъжностни лица са предложени за дисциплинарни наказания.
Извършена е мащабна проверка по изпълнението на договор, сключен  между Мини Марица-изток ЕАД и фирма Яворкомерс ЕООД, с предмет: автотранспортни услуги - превоз на товари със самосвали. Към настоящия момент проверката е изцяло завършена в рудник Трояново-север.
Резултатите са документирани и събрани в два тома папки от общо 500 страници. Проверена е всяка издадена товарителница, фактура и платените суми към фирма Яворкомерс ЕООД за периода от сключването на договора  от август 2008 г. до 31 декември  2009 г. В доклада за извършената проверка са констатирани нанесени вреди за Мини Марица-изток ЕАД в особено големи размери.
В рудник „Трояново-север” проверяващите са констатирали, че транспортът на товари се извършва с камиони на Яворкомерс ЕООД, които не са включени в  договора и в приложения към него опис на камиони. Със същите  автомобили са извършвани автотранспортни услуги,  за които Мини Марица-изток е извършило плащане на фирмата. Вероятно са правени замени на повредени товарни камиони, но не са спазени клаузите на договора да бъде изискано и получено изрично писмено съгласие от възложителя за замяната на едни камиони с други. Констатирани са и значителни разлики (в полза на изпълнителя Яворкомерс ЕООД) между полезния товар на камионите, деклариран от фирмата при сключването на договора и полезния товар на същите камиони - видно от свидетелствата им за регистрация, издадени от КАТ.
В резултат на извършената проверка, считано от 10.02.2010 г. изпълнението на сключения договор с фирма Яворкомерс ЕООД е спряно едностранно от Мини Марица-изток ЕАД, въпреки че крайният срок  на договора е до август 2011 г.
Дисциплинарни наказания ще бъдат наложени на всички длъжностни лица, упражняващи контрол по изпълнението на договора.
В момента тече проверка по изпълнението на договора за изминалия период на територията на рудник Трояново-1.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |