Събития Обсъдиха изработването на нов Общ устройствен план на Община Стара Загора

Обсъдиха изработването на нов Общ устройствен план на Община Стара Загора

Четвъртък, 30 юли 2020 г., 15:55
Размер на буквите

Общ устройствен план на община Стара ЗагораПредварителният проектът за нов Общ устройствен план на община Стара Загора беше представен в зала Петко Славейков пред общински съветници. Д-р арх. Мила Никифорова и арх. Георги Митрев, които са членове на проектантския колектив, изпълнител на новия Общ устройствен план, представиха проекта. На срещата присъстваха също главният архитект на Община Стара Загора Виктория Грозева, архитекти и членове на администрацията. Проектантският екип представи своята концепция за устройствено и икономическо развитие на Стара Загора, като изтъкна стимулаторите за икономическо и пространствено развитие, а именно благоприятното географско положение като пресечна точка на национални и трансевропейски транспортни коридори. Сред предимствата за икономическо развитие е комбинацията на равнинен и планински терен, термални извори, богато културно наследство, процесите на разширение на производствените зони.

Пред присъстващите бяха съобщени и проблемите и ограничителите на икономическото и пространствено развитие, като прекомерна концентрация на производствени обекти в града, липсата на промишленост по селата. Насоките, които начертава новият Общ устройствен план включва изграждането на шест селищни групи и формиране на така наречените вторични центрове. Като проблем беше отчетен и очакваният демографски спад.

Част от концепцията на плана включва развитие на нови индустриални зони, жилищни квартали и вторични градски центрове, както и подобряване на главната улична мрежа. Предвижда се по-голямо нарастване на урбанизираните територии и развитие на пътната инфраструктура. Специално внимание е отделено за развитието на курорта Старозагорски минерални бани.

Новият Общ устройствен план потвърждава действащия, но и надгражда неговото развитие. На срещата беше обсъдено бъдещото развитие на общината с две нови връзки с автомагисрала Тракия - при село Калояновец и по пътя за Раднево. Предстоят съгласувателни процедури в заинтересовани централни и териториални администрации и обществено обсъждане на предварителния проект за Общия устройствен план на общината.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |