Събития Обществен съвет за архитектура, изкуство и култура беше създаден в Стара Загора

Обществен съвет за архитектура, изкуство и култура беше създаден в Стара Загора

Вторник, 23 юни 2020 г., 17:32
Размер на буквите

Обществен съвет за архитектура, изкуство и култураПърво работно заседание проведе днес създаденият, със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров - Обществен съвет за архитектура, изкуство и култура. Новосформираната структура е консултативен орган за сътрудничество при вземане на решения, формиране на позиции, становища и инициативи, с цел провеждане на публични политики в полза на гражданите и при спазване на принципите на публичност и прозрачност, заложени в изпълнение на Програмата на кмета за управление през мандат 2019-2023.

Председател на Съвета е Милена Желева, зам.-кмет с ресор Култура, туризъм и младежки дейности, зам.- председател е главният архитект Виктория Грозева. Секретар е началникът на отдел Култура Диана Атанасова.

Членове са: Милен Алагенски, председател на Представителството на СБХ Стара Загора, проф. Марин Добрев - изкуствовед, директор на Художествена галерия Стара Загора, Наско Настев - скулптор, доц. Ани Златева - главен секретар на Тракийски университет - Стара Загора, Дарина Колева - журналист, член на Съюза на българските журналисти, арх. Петър Киряков - представител на Камарата на архитектите- Регионална колегия-Стара Загора, арх. Велимир Георгиев - представител на Съюза на архитектите в България - Регионална колегия - Стара Загора, арх. Димитър Николов - представител на Съюза на ландшафтните архитекти - клуб Стара Загора и представител на професионалните институти за сценични изкуства от Стара Загора.

По своята същност Съветът ще подпомага администрацията при осъществяване на функциите ѝ относно формирането и реализирането на общинската политика, свързана с изграждането на естетическа градска среда и намирането на конкретно специфично решение, съобразно възникналите нови обстоятелства. Той ще съдейства за опазване и популяризиране на културното наследство в Общината като дава мнения и становища относно художествените качества, значимостта и подходящото ситуиране на направените предложения за изграждане на нови паметници, паметни знаци, монументи, монументална стенопис, декоративни пана и др.

Решенията, които ще бъдат вземани по време на заседанията са мнения, съвети и предложения, които се предоставят на вниманието на Кмета на Община Стара Загора, Постоянната комисия по култура и туризъм към Общинския съвет Стара Загора и Експертния съвет по устройство на територията.

Определеният поименен състав на Обществения съвет за архитектура, изкуство и култура може да бъде разширяван както по отношение на предлаганите лица, така и за определяне на различни направления в посочените области на човешката дейност

По време на първото заседание бяха обсъдени времето и начина на работа на Съвета, както и въпроси, които са били вече разглеждани на заседание на ЕСУТ.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |