Събития Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси

Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси

Петък, 05 юни 2020 г., 08:29
Размер на буквите

БТППБългарската търговско-промишлената палата след като разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси и на основание на пристигнали позиции от членове на Палатата, подготви следното становище:

БТПП споделя виждането, че е необходима по-голяма конкуренция на пазара на горива - констатация, която е записана и в мотивите към законопроекта, но според Палатата решенията в тази насока преди всичко трябва да се основат на пазарните принципи, а не чрез създаването на нова държавна структура, която да бъде част от този неконкурентен пазар. Палатата не намира за основателно и целесъобразно създаването на ново държавно предприятие, което да има дублиращи функции с вече съществуващата Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси, отговаряща за поддържането на държавния резерв от горива.

Държавата и към настоящия момент чрез своите органи има всички правомощия да разследва пазара на горива, да установява наличие на картел, да налага съответните глоби или да предлага нормативни промени, които да подобрят законодателната уредба. Видеонаблюдение, измервателни уреди и постоянни проверки съгласно нормативните функции на КЗК могат да сведат до минимум възможностите за злоупотреби, а както е видно липсата на ефективен държавен контрол до момента не може да бъде заместена от нов стопански субект, участник на пазара на горива. В тази връзка БТПП смята, че това може да се прилага в държави с централизирано управление и различна система на контрол, но не и в страни-членки на ЕС.

На следващо място откриваме и сериозен конфликт на интереси: от една страна държавата осъществява контрол върху търговията с горива, а от друга страна тя самата иска да се занимава със същата дейност.

В мотивите на законопроекта е отбелязана и друга важна характеристика на пазара на горива, с която сме съгласни - необходимостта от увеличение на данъчните складове. И тук според БТПП следва да се подходи пазарно - да се облекчи процедурата по лицензиране на нови складове или да се търси сътрудничество със съседните страни за съхраняване на продукти.

Освен посоченото по-горе, липсата на финансовите параметри в приложената частична оценка на въздействие и това откъде ще бъде осигурен необходимия финансов ресурс, намираме за сериозни пропуски на законопроекта, особено в актуалната икономическа обстановка, намаляването на бюджетните приходи и заложения бюджетен дефицит.

С пълния текст на Становището на БТПП можете да се запознаете ТУК. То е изпратено на вниманието на Парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм, като БТПП разчита, че направените коментари и бележки ще бъдат взети под внимание при разглеждане на законопроекта и Народното събрание няма да подкрепи тази принципно погрешна за една призната пазарна икономика стъпка.

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |