Събития Близо 200 домакинства подадоха заявление за преход към алтернативни форми за отопление по програма LIFE в община Стара Загора

Близо 200 домакинства подадоха заявление за преход към алтернативни форми за отопление по програма LIFE в община Стара Загора

Сряда, 15 април 2020 г., 16:53
Размер на буквите

преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в Община Стара ЗагораПриключи оценката на подадените заявления за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в Община Стара Загора, включени в Пилотната фаза на Интегриран проект Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR.

За участие в Пилотната фаза на проекта желание са заявили 198 кандидати от Стара Загора. Те са подали заявления и отговарят на всички критерии за допустимост за участие в схемата за подмяна на отоплителните уреди.

Предвид обстоятелството, че заявените при кандидатстването отоплителни уреди се различават от одобрената квота на допустимите за прилагане устройства, е изготвен списък на одобрените кандидати. Той е съобразен с ограниченията в бюджета и квотите за намаляване на емисиите от фини прахови частици.

Класирането на кандидатите в случаите, когато подадените заявления за получаване на отоплителен уред от дадена квота са повече на брой от възможностите за удовлетворяване на желанията, е извършено по критериите за състезателен подбор, обявени в Поканата за участие в Пилотната фаза на проекта.

Подадените заявления за кандидатите, които не са одобрени за участие в Пилотната фаза, ще се считат за подадени за основната фаза след препотвърждаване на някои обстоятелства.

Последващите действия, които одобрените кандидати следва да извършат са:

1. В случаите на преминаване към отопление с природен газ одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 15.05.2020 г.) представя в общината технически проект за газификация на имота (включващ и вида на отоплителния уред - двуконтурен газов котел) съгласно изискванията на нормативната уредба;

2. В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза, одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 15.05.2020 г.) представя техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

Документите следва да се предоставят в деловодството на Община Стара Загора на адрес бул. Цар Симеон Велики 107.

Списъкът на одобрените кандидати и резервните такива по квоти отоплителни уреди можете да намерите ТУК.

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |